Den seneste udvikling af covid-19 på minkfarme og blandt mennesker. Status uge 48

Andelen af personer smittet med en minkvariant af covid-19 er stabil i Region Nordjylland, men stigende i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Samtidig er der set udbrud, hvor flere hundrede er blevet smittet med covid-19 på seks store og et ukendt antal mindre pelserier.

Antallet af minkfarme, der er smittet med covid-19, er nu på i alt 289 farme. Ifølge Fødevarestyrelsen (FVST) er alle mink på de smittede minkfarme dog aflivet. Dertil kommer 22 farme, som den 24. november var under mistanke for at være smittet. Heraf ligger hovedparten i Region Midtjylland. Det viser det nyeste notat om situationen fra Statens Serum Institut (SSI)

Den seneste uge har der været betydeligt færre nye SARS-CoV-2 smittede minkfarme i Region Midtjylland og Region Syddanmark og slet ingen i Region Nordjylland. Det skyldes at langt de fleste minkbesætninger er blevet saneret eller aflivet.

Udvikling i smittede personer med tilknytning til minkproduktion

Modsat dette er der sket en bemærkelsesværdig markant stigning i andelen af personer med tilknytning til minkproduktion, der har fået påvist covid-19. Det gælder både i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

”Stigningen er sket en til to uger efter starten på saneringen og aflivningen til pelsning. Det tyder på, at håndtering af mink i forbindelse med aflivning muligvis kan have været forbundet med en stor risiko for at blive smittet med covid-19”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Smitte på pelserier

Samtidig er der set udbrud, hvor flere hundrede personer er blevet smittet med covid-19 på seks store og et ukendt antal mindre pelserier.

”Det kan ikke udelukkes, at der kan have været leveret covid-19-smittede mink til pelsning. Det er nu ved at blive undersøgt nærmere”, siger Tyra Grove Krause.

På den baggrund har Arbejdstilsynet også anbefalet brug af værnemidler som ved håndtering af smittede mink på pelserierne.

SSI regner med, at antallet af personer med tilknytning til minkproduktion, der bliver smittet med covid-19, vil falde, når der ikke længere håndteres levende eller aflivede mink.

Resultatet af de sekventerede prøver

Ser man på hele landet, er der i uge 24-46 blevet sekventeret 10.097 prøver. Det svarer til 19,3% af det samlede antal positive covid-19 prøver. Ud af dem er der blevet fundet 566 prøver med covid-19-minkvarianter. Heraf 420 prøver i Region Nordjylland, 95 prøver i Region Midtjylland og 15 prøver i Region Syddanmark.

”Det hører dog med, at man de seneste uger har ændret strategi for sekventerede prøver, så prøver fra Region Nordjylland prioriteres i forhold til de øvrige regioner. I uge 46 er 47% af de positive prøver i Region Nordjylland således blevet sekventeret”, siger Tyra Grove Krause.

I Region Nordjylland har andelen af sekventerede prøver med påvisning af covid-19 minkvarianter ligget stabilt på 22% de seneste uger. I Region Midtjylland er andelen blevet fordoblet fra 11-12% til 25%. Og i Region Syddanmark er den steget fra 2% til 9%.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil