Statens Serum Institut opdaterer det regionale og kommunale vaccinedashboard

Tre nye hovedkategorier på det kommunale og regionale vaccinedashboard giver fra i dag et bedre og større overblik over vaccinedækningen for covid-19.

Fra i dag ændrer Statens Serum Institut opbygningen af det kommunale og regionale vaccinedashboard, så det i højere grad afspejler det nye vaccinationsprogram for efteråret 2022.

Som noget nyt kan man fremover se vaccinationsdækningen via tre hovedkategorier. Modsat tidligere hvor man har kunnet se vaccinestik 1, 2, 3 og 4 på dashboardet.

De tre nye hovedkategorier er:

  • Primærvaccinerede
  • Boostervaccinerede
  • Boostervaccinerede siden den 15. september 2022.

Bedre overblik på dashboardet

Den nye struktur i visningen gør, at det er muligt både at følge en historisk visning og en aktuel for efterårets vaccinationsprogram. ’Primærvaccination’ og ’boostervaccination’ viser antallet af vaccinerede ud af hele befolkningen siden vaccinationsprogrammets begyndelse den 1. december 2020.

Tallene for 'boostervaccinerede siden den 15. september 2022' har til formål at følge efterårets vaccinationsprogram.

Alle relevante figurer og nøgletal er stadig interaktive med valgt region eller kommune. De interaktive valgmuligheder er fortsat afgrænset, så man ikke kommer i konflikt med persondatabeskyttelses-regler.

I forbindelse med det nye vaccinationsprogram er der defineret nye aldersgrupper. Vi overgår til at vise de nye aldersgrupper på dashboardet.

Zip-filerne bliver også opdateret

For zip-filerne betyder det, at de vil inkludere data vedrørende nye visninger, herunder de nye aldersgrupper.

De gamle zip-filer indeholdende gamle aldersgrupper og visninger kan i en periode stadig downloades på SSI’s hjemmeside. Yderligere er det muligt at se data på variantopdaterede vacciner.