Smitten og indlæggelserne stiger fortsat. Særligt smitten blandt 6-11-årige er på sit hidtil højeste niveau

Incidensen for de 6-11-årige var helt oppe på 1.562 tilfælde pr. 100.000 i uge 46. Det er det højeste under hele pandemien. Samtidig er antallet af indlæggelser steget med 20%. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Billede af skolebørn 01

Der er ingen tegn på, at covid-19-epidemien har sluppet sit tag i Danmark. Det daglige antal nye smittede er steget markant siden midten af september, og det stiger stadig.Ifølge den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI), steg antallet af nye covid-19-tilfælde således med 24% fra uge 45 til 46. Totalt set lå incidensen på 480 tilfælde pr. 100.000 i uge 46.
Samtidig er antallet af indlæggelser vokset med 20% til 543 i uge 46. Og antallet af indlæggelser steg i alle aldersgrupper på nær de 70-79-årige.

Se den nye tendensrapport.

Rekordmange 6-11-årige smittet

Rapporten viser, at smitten er klart højest blandt skolebørn i alderen 6-11 år. Her så man i uge 46 en incidens på 1.562 tilfælde pr. 100.000. Det er langt højere end for de øvrige aldersgrupper, og den højeste incidens på noget tidspunkt af pandemien. På samme måde er smitten også høj i andre aldersgrupper. Blandt de 40-49-årige var incidensen således 82, fulgt af de 12-15-årige med en incidens på 548.

”Smitten blandt de 6-11-årige er med til at drive epidemien lige nu, og der rapporteres forsat om mange og store udbrud på skolerne. Det gælder særligt i indskolingen og på mellemtrinet”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Incidensen er højest blandt dem, der ikke er vaccineret

Ser man i stedet på covid-19-smitten ud fra, om folk er vaccineret eller ej, er incidensen højest blandt de 12-15 årige, der ikke har taget imod tilbuddet om at blive vaccineret. Herefter følger de 16-19-årige, der ikke har taget imod tilbuddet om vaccination. For de to grupper er incidensen henholdsvis 1.704 og 1.303 pr. 100.000. Altså i begge tilfælde langt over den totale incidens i Danmark på 480 tilfælde pr. 100.000.

”Generelt stiger incidensen lige nu i alle aldersgrupper, uanset om man er vaccineret eller ej. Men der er ingen tvivl om at smitten er på et højere niveau blandt de uvaccinerede”, siger Rebecca Legarth.

Vacciner sikrer mod smitte og indlæggelser

Ifølge rapporten, er budskabet derfor klart: Man er langt bedre stillet mod covid-19, hvis man er vaccineret, end hvis man ikke er.

Tallene viser, at risikoen for at blive smittet, var knap tre gange højere blandt de uvaccinerede grupper over 12 år, sammenlignet med dem, der er vaccineret. Og risikoen for at blive så syg af covid-19, at man skal indlægges på hospital, var 4 gange højere i uge 46 for uvaccinerede grupper over 12 år, end for dem, der har taget imod vaccinen.

”Ifølge vores tal er der i øjeblikket 32 indlæggelser pr. 100.000 blandt uvaccinerede mod 8 pr. 100.000 blandt vaccinerede målt på alle grupper fra 12 år og op”, siger Rebecca Legarth.

Mest smitte i Region Hovedstaden

Der er også fortsat store forskelle i smitteniveauet rundt omkring i landet. Fra en incidens på 305 pr. 100.000 i Region Midtjylland, til over det dobbelte i Region Hovedstaden, hvor incidensen er 694 pr. 100.000 i uge 46.

Samtidig er positivprocenten steget fra 2,7% til 3,2% fra uge 45 til 46. I Region Hovedstaden var positivprocenten på 4,4% i uge 46.

RS-virus og influenza

Tendensrapporten viser også tendensen for andre luftvejsinfektioner som for eksempel RS-virus.

Her er incidensen pr. 100.000 indbyggere faldet fra 4 i uge 45 til 3 i uge 46. Og antallet af nyindlagte er skrumpet fra 95 til 78 i samme periode.

Endelig viser rapporten, at forekomsten af influenza fortsat er meget lav i Danmark. Her var incidensen pr. 100.000 indbyggere helt nede på 0,7 i uge 46.

Læs mere

Se den nye tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI