Færre får covid-19 – og færre får influenza

Både kurven over nye tilfælde af covid-19 og kurven over nye influenzatilfælde bliver ved med at falde. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Det gik den rigtige vej med covid-19-epidemien i Danmark før påske. Og påskeferien har ikke ændret på det faktum.

Kurven over covid-19-smittede fortsatte med at falde i påskeugen. Fra 17.854 nye bekræftede covid-19-tilfælde i uge 14 til 12.737 nye tilfælde i uge 15.

Det svarer til et fald på knap 29% på blot en uge, og et fald på godt 84% siden uge 10, hvor der blev fundet 80.651 nye tilfælde. Bemærk ændret teststrategi, se nedenfor.

Faldet underbygges af, at selv om antallet af tests er faldet markant fra 143.214 PCR-tests i uge 14 til 95.818 PCR-tests i uge 15 (et fald på knap en tredjedel), så er positivprocenten vokset en anelse fra 18,0% til 18,8%.

Det viser den nye tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Læs hele tendensrapporten her

Markant færre indlagte og døde

Det faldende antal smittede kan også ses på antallet af covid-19-nyindlagte. Det faldt fra 837 nyindlagte i uge 14 til 662 nyindlagte i uge 15. Det svarer til et fald på knap 21%.

Samtidig fortsætter antallet af covid-19-relaterede dødsfald med at falde. Fra 142 døde i uge 14 til 77 døde i uge 15. Et meget markant fald på næsten 46% på blot en uge.

Influenzakurven falder

Endelig fortsætter antallet af nye influenzasmittede også med at falde. I uge 14 blev der registreret 2.186 nye influenzatilfælde, mens der i påskeugen blev fundet 1.201 nye tilfælde. Det svarer til et fald på godt 45%.

”Derfor ser det stadig ud til, at den sene influenzaepidemi, vi har oplevet de seneste måneder, og som toppede i uge 12, er på retur”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Læs mere

Læs hele tendensrapporten her

Her kan du finde mere information om influenza:

> Influenza-Nyt
> Sygdomsbeskrivelse af influenza
> Influenza-ugens opgørelse

Forbehold ved sammenligning af tal
Det skal bemærkes, at Sundhedsstyrelsen torsdag i uge 10 har ændret deres testanbefalinger, og at test nu alene anbefales til sårbare i risiko for alvorligt sygdomsforløb samt hos personer, hvor det er klinisk relevant efter en lægefaglig vurdering.

Datagrundlaget for tendensrapporten forventes derfor at ændre sig i takt med, at de nye anbefalinger bliver implementeret.

Generelt må det forventes, at en væsentlig mindre andel af smittetilfælde end tidligere registreres, og at datagrundlaget fremover primært afspejler smitten i gruppen af sårbare og blandt indlagte patienter på hospitalerne.

Der skal derfor tages forbehold ved sammenligning i forhold til data før uge 10.

 
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI