Kun små ændringer i forekomsten af klamydia i 2018

De nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der blev fundet lidt flere med klamydia i 2018 end i 2017. Det hænger blandt andet sammen med, at der blev undersøgt lidt flere i 2018 end året før, men positivraten var lidt lavere.

Samleje 01

Der blev i 2017 påvist lidt færre tilfælde af klamydia end i 2016, men i 2018 så det anderledes ud: Nu var der en stigning.

Ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI), blev der påvist 33.415 tilfælde af klamydia i 2018 mod 32.931 tilfælde i 2017. Det svarer til en lille vækst på 1,5%.

Andelen af positive er faldet lidt

Normalt plejer man at forklare et stigende antal påviste klamydiatilfælde med, at flere bliver undersøgt end førhen – og at man derfor også finder flere, der er smittet.

Den forklaring kan også være den rigtige hvad angår 2018-tallene. Der blev nemlig undersøgt flere for klamydia sidste år end i 2017, helt nøjagtigt 275.760 personer i 2018 mod 267.862 året før – altså en stigning på 2,9%.

Da stigningen i antallet af undersøgte er større end stigningen i antallet af positive betyder det, at positivraten er faldet en anelse fra 12,3% til 12,1% af de undersøgte.

Flere 15-29-årige undersøgt

I den mest klamydiaramte del af befolkningen – de unge på 15-29 år – var der for begge køn en klar stigning i antallet af personer, der blev undersøgt i 2018 sammenlignet med 2017.

”Det er en glædelig udvikling, som vi håber fortsætter i de kommende år”, siger fagchef Steen Hoffmann fra SSI.

Der blev i 2018 undersøgt lidt færre af de helt unge piger på 10-14 år end i 2017, nemlig 295 ud af 100.000 (mod 310 ud af 100.000 i 2017). Blandt de undersøgte havde henholdsvis 14,1% og 14,5 % positive klamydiaprøver, altså praktisk taget ingen ændring.

Tallene viser også, at der i aldersgruppen 40+ år tages et uforholdsmæssigt stort antal klamydiaprøver blandt kvinderne. Her er positivraten kun 2-3%.

Der bør undersøges flere mænd

Ifølge SSI er der især grund til at undersøge flere mænd – ikke mindst unge mænd.

”I 2018 udgjorde mænd således stadig kun 41% af de klamydiatilfælde, der blev fundet, selv om andelen af positive prøver blandt mænd er langt højere end blandt kvinder”, siger Steen Hoffmann.

SSI’s opgørelse over påviste klamydiainfektioner er baseret på data fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Den omfatter alle positive og negative resultater af undersøgelser for klamydia.

Læs mere i EPI-Nyt

Læs årsopgørelsen for klamydia i 2018

Fakta om klamydia

● Klamydia er betegnelsen for en seksuelt overførbar infektion med bakterien Chlamydia trachomatis.

● Sygdommen overføres via ubeskyttet seksuelt samvær. Smittespredning sker hos både heteroseksuelle og hos mænd, der har sex med mænd (MSM).

● Antallet af klamydiatilfælde steg uden ophør fra år 2000 (14.785 tilfælde) til 2009 (29.786 tilfælde). Så fulgte et mindre fald frem til 2012, hvorefter tallet igen er steget år for år frem til 2018 på nær et fald i 2017.

● For begge køn findes langt de fleste klamydiatilfælde blandt unge i alderen 15-29 år. I 2018 var 80% af klamydiatilfældene blandt mænd i denne aldersgruppe og 88% af klamydiatilfældene blandt kvinder. Denne fordeling er helt uforandret gennem mange år. 

Se overvågningsdata for klamydia i Danmark.

Steen Hoffmann

Kontakt

Steen Hoffmann, Fagchef, Bakterier, parasitter og svampe / Luftvejsinfektioner, meningitis & STI
T. 32688201 @. hof@ssi.dk Se profil