Omskæring beskytter ikke drenge mod sexsygdomme senere i livet

I Afrika omskæres millioner af teenagedrenge, voksne mænd og nu også nyfødte og mindreårige drenge. Det sker, fordi man mener, at det giver dem mindre risiko for at blive smittet med hiv og andre sexsygdomme. Ny dansk forskning finder imidlertid ikke belæg for, at drengeomskæring beskytter mod seksuelt overførte sygdomme senere i livet. Tværtimod ser det ud til, at risikoen for sexsygdomme kan være større blandt omskårne danske mænd.

Billede af skalpel 01

Har drenge og mænd mindre risiko for at få hiv og andre sexsygdomme, hvis de bliver omskåret?

Det spørgsmål har forskere på Statens Serum Institut (SSI) set nærmere på. Deres studie er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Epidemiology.

Det nye studie viser, at omskæring kan øge risikoen for at få sexsygdomme som for eksempel kønsvorter og syfilis.

Læs hele det nye studie her

Millioner bliver omskåret i Afrika

Baggrunden for det danske studie er den aktuelle udvikling inden for omskæring i Afrika.

I løbet af de seneste 15 år er over 20 millioner teenagedrenge og voksne mænd i Afrika således blevet omskåret for at bremse udbredelsen af HIV og andre sexsygdomme.

Baggrunden for omskæringsprogrammet er tre tidligere studier i Sydafrika, Kenya og Uganda. De tre studier pegede på en mere end 50% reduceret relativ risiko for hiv blandt unge voksne mænd, der lod sig omskære, sammenlignet med mænd, der stadig har deres forhud. De afrikanske studier tydede også på, at risikoen for andre sexsygdomme blev reduceret blandt de omskårne mænd.

På det seneste er nogle afrikanske lande endda gået i gang med at udvide omskæringsprogrammerne til også at omfatte nyfødte og mindreårige drenge.

”Antagelsen har været den, at hvis omskæring i voksenalderen nedsætter mænds risiko for hiv og andre sexsygdomme, så gør det samme sig nok også gældende for omskæring tidligt i livet.

Antagelsen er bare aldrig nogensinde blevet videnskabeligt underbygget”, siger overlæge Morten Frisch fra SSI. Han er den ene af forfatterne bag det nye studie.

Så på over 800.000 danske mænd

Ved hjælp af landsdækkende registerdata satte Morten Frisch og statistiker Jacob Simonsen sig derfor for at undersøge, om omskæring nedsætter drenges risiko for hiv og andre sexsygdomme, når de bliver voksne og seksuelt aktive.

Undersøgelsen bygger på i alt 810.719 ikke-muslimske danske drenge og mænd, som er født i Danmark mellem 1977 og 2003. De blev fulgt over en periode på op til 36 år.

Blandt de 810.719 drenge og mænd var der 3.375, som var blevet omskåret af ikke-medicinske grunde. Det svarer til 0,42%. Samtidig var der i alt 8.531 – heraf 87 af de omskårne – der fik hiv eller andre sexsygdomme i den periode, de blev fulgt.

Øget risiko for kønsvorter og syfilis

Ifølge det danske studie førte omskæringen ikke til hverken større eller mindre risiko for, at personerne senere blev smittet med hiv, men studiet er dog talmæssigt begrænset i dette spørgsmål.

Til gengæld havde de omskårne en større risiko for at få andre seksuelt overførte sygdomme.

”Vi fandt en 53% øget relativ risiko for, at de omskårne fik en sexsygdom, og risikoen var navnlig forøget for kønsvorter og syfilis”, siger Morten Frisch.

Stort canadisk studie bakker op

Det nye danske studie bakkes op af internationale studier.

Forud for den danske undersøgelse var der i forskningslitteraturen kun to mindre kohortestudier, begge fra New Zealand, som havde undersøgt betydningen af drengeomskæring. Disse studier tyder heller ikke overbevisende på, at drengeomskæring beskytter mod hiv eller andre sexsygdomme.

Samtidig har en stor, registerbaseret kohorteundersøgelse fra Canada, som netop er blevet offentliggjort i Journal of Urology, heller ikke fundet nogen beskyttende effekt af drengeomskæring mod hiv.

”Den canadiske undersøgelse er særlig interessant. Dels fordi en langt større del af den mandlige befolkning bliver omskåret i Canada. Dels fordi det canadiske studie inkluderer over 200.000 omskårne drenge og mænd”, siger Morten Frisch. Han fortsætter:

”Resultaterne fra vores nye, danske undersøgelse – og de øvrige resultater fra New Zealand og Canada – tyder samstemmende på, at omskæring ikke nedsætter drenges risiko for hiv eller andre sexsygdomme senere i livet.”

Læs mere

Læs hele det nye studie her

Læs hele det canadiske studie her

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI