Ny forskning viser MRSA-bakteries spredning fra Europa til Amerika og videre til hele verden

Et internationalt team af forskere med deltagelse af Statens Serum Institut har afdækket, hvordan en af verdens mest succesfulde MRSA-typer, USA300, opstod og spredte sig globalt. Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Forskerne analyserede 224 prøver af stafylokokker fra Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Australien, og har ved hjælp af helgenomsekventering kunne afdække udviklingen af USA300, der i dag er en af de mest succesfulde MRSA-kloner.

Undersøgelsen viste, at MRSA USA300 har udviklet sig fra methicillinfølsomme stafylokokker (MSSA) i Europa og først optaget et virulensgen (PVL) og siden blevet methicillinresistent efter at være kommet til Nordamerika.

Den europæiske stamfader kan tilbagedateres til midten af 1800-tallet, mens ”udvandringen” til Nordamerika er sammenfaldende med emigrationsbølgen fra Europa til USA i mellemkrigstiden i 1920erne og 1930erne.

To varianter og spredning videre fra Nordamerika

Senere sås en ny udvikling. MRSA USA300 spredte sig også til Sydamerika, og det førte til to let forskellig typer i de to verdensdele.

Dataene bekræfter også to uafhængige optag af det såkaldte SCCmec element, der giver ophav til MRSA, hvor den ene type (SCCmec IVa) kendetegner den Nordamerikanske variant, mens optagelsen af SCCmec IVc bliver kendetegnende for den variant, der bliver udbredt i Sydamerika.

”Vores resultater viser, at der i udviklingen af USA300 ses gentagne optag af vigtige resistensgener og virulensgener, men at det først er når disse egenskaber bliver samlet i den type, vi i dag kalder USA300, at den for alvor bliver succesfuld og derved dominerende på det Nordamerikanske kontinent”
Seniorforsker Marc Stegger
 USA300 spredte sig omkring årtusindeskiftet fra USA til central Afrika, hvilket var overraskende, da forskerne fra SSI tidligere har påvist, at en udbredt klon i Europa med samme karakteristika som USA300 havde oprindelse i det centrale Afrika.

Helgenom-sekventering brugt til datering af evolutionen

Brugen af helgenomsekventering har muliggjort at tidsbestemme de evolutionære begivenheder, der har gjort USA300 succesfuld.

” Tidsbestemmelserne er muliggjort ved at vi har kunne inddrage både nye og gamle stafylokokisolater i analyserne. Her er stafylokoksamlingen på Statens Serum Institut helt unik, da den går tilbage til slutningen af 1950’erne. Det spændende ved dette arbejde er netop, at vi kan kæde udviklingen af USA300 sammen med samtidige historiske begivenheder såsom udvandringen til Amerika”, siger afsnitsleder Anders Rhod Larsen.      

Læs den videnskabelige artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences: Origin, evolution, and global transmission of
community-acquired Staphylococcus aureus ST8

Se video om hvordan og hvorfor, Statens Serum Institut overvåger forekomsten af MRSA: 

Overvaagning af MRSA i DK

Statens Serum Institut (SSI) overvåger forekomsten af MRSA blandt mennesker i Danmark. Dette sker bl.a. for at holde øje med, om der sker ændringer i, hvilke MRSA-typer, mennesker bliver smittet af. SSI undersøger også, om bakterierne er resistente overfor flere typer antibiotika, så lægerne kan vælge den rigtige type til at behandle patienterne.

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil