Væksten i covid-19-smitten aftager

Ifølge den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut stiger covid-19-epidemien stadig, men væksten tager af. Fra uge 52 til uge 1 steg antallet af nye tilfælde kun med godt 6% til 2.180 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Tendesrapport uge 2 - 01

Covid-19-epidemien stiger stadig, men smitten tager af. Det er en af konklusionerne i denne uges tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

På samme måde er positivprocenten faldet let fra 14,4% i uge 52 til 13,9% i uge 1.

”Fra uge 51 til 52 var tallet 56%, så selv om smitten stadig er på sit højeste niveau under hele covid-19-epidemien, så falder væksten. Vi kommer til at følge denne vækst nøje de kommende uger for at se, om tendensen holder," siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Se den nye tendensrapport

Nyindlagte delt op i undergrupper

Tendensrapporten deler de nyindlagte op i tre grupper: Indlagte med en covid-19-diagnose, indlagte med en luftvejs- eller observationsdiagnose (der kan være en covid-19-diagnose) og indlagte med en anden diagnose. Alle grupper har en positiv SARS-CoV-2 PCR-test.

Tallene viser, at andelen af dem, der er indlagt med covid-19, er faldet fra 78% i september til 72% i december. Omvendt er andelen af dem, der er indlagt med en anden diagnose vokset fra 18% til 24% i samme periode.

Tal for covid-19-relaterede indlæggelser i psykiatrien

Rapporten offentliggør nu også tal for covid-19-relaterede indlæggelser i psykiatrien.

Fra den 11. januar udvidede SSI sine allerede omfattende dashboards til også at vise en særskilt opgørelse for disse indlæggelser.

Ifølge rapporten har der fra 1. juni 2020 til 26. december 2021 været 0,7% blandt de indlagte med en covid-19-diagnose, der under indlæggelsen har været indlagt på en psykiatrisk afdeling.

De tilsvarende tal for covid-19-relaterede indlagte med en luftvejs- eller observationsdiagnose og med en anden diagnose er 1,2% og 7,6%.

Flere nyindlagte med omikron

Som noget helt nyt, indeholder tendensrapporten denne gang også figurer for, hvordan de nyindlagte og nyindlagte på intensiv er fordelt på de forskellige covid-19-varianter.

Her kan man blandt andet se, at antallet af covid-19-indlagte med omikron-varianten stiger. I uge 50 udgjorde omikron 23% af de 73% af de nyindlagte, som der var variant-PCR eller sekventeringssvar på. I uge 1 er denne andel foreløbigt steget til 86% af de 34% af de nyindlagte, som der indtil videre er variant-PCR eller sekventeringssvar på.

For de covid-19-nyindlagte på intensiv er billedet det samme. Her var andelen af omikron 9% i uge 50 ud af de 78% af tilfældene, der var variant-PCR eller sekventeringssvar på. I uge 1 er andelen vokset til 50% ud af de 40% af de nyindlagte, som der foreløbig er variant-PCR eller sekventeringssvar på.

Flere ældre, og færre yngre, indlægges på grund af covid-19

Sidste uges tendensrapport fra SSI viste, at andelen af personer, der er indlagt med (på grund af) covid-19, er højere blandt dem på 60+, og lavere blandt de 0-59-årige.

Disse tal er yderligere udbygget i denne uges rapport. Her kan man se, at andelen af personer på 60+, der blev indlagt på grund af covid-19, steg fra 77% i uge 50 til 82% i uge 51. Samtidig faldt andelen for de 0-59-årige fra 67% til 61%.

De 16-19-årige har lagt sig i spidsen

Mens det i uge 52 var de 20-24-årige, der førte an i epidemien, var det i uge 1 de 16-19-årige.

De 16-19-årige havde således en incidens i uge 1 på 5.651 pr. 100.000, mens incidensen for de 20-24-årige var på 4.368 pr. 100.000. Det svarer til en stigning fra uge 52 på henholdsvis 75% og 28% i de to aldersgrupper.

Incidensen ligger over 1.000 bekræftede tilfælde pr. 100.000 for alle aldersgrupper på nær de 60+ årige.

Læs mere

Se den nye tendensrapport.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI