Størst risiko for smitte af nærkontakter under covid-19-epidemien

En ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI) af restriktioner og forskellige smittekilder under covid-19-epidemien viser, at smitten langt oftest kom fra personer, man kendte i forvejen. Der sås sjældent en øget risiko ved aktiviteter i samfundet, men der sås en risiko i situationer med indtag af alkohol ved café- og restaurantbesøg samt i fitnesscentre.

Hvor skulle man passe særligt på, for ikke at blive smittet med covid-19? Skete smitten fx i supermarkedet eller på restauranten? Det var vigtige spørgsmål, da covid-19-epidemien rasede forrige sommer.

Undersøgelsen der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE, analyserer smittekilder i samfundet og coronarestriktioner i sommeren 2021 under covid-19-epidemien. Resultaterne viser, at smitten ofte skete fra personer man kendte og under mere private forhold.

Som en del af undersøgelsen, har SSI også lavet en oversigt over samtlige restriktioner, der var i spil fra begyndelsen af epidemien og frem til starten af 2022.

Her kan du se en dansk version af oversigten med noter.

Smitten skete under private forhold

I juni 2021 blev der lavet en interviewundersøgelse af smittekilder med SARS-CoV-2. Forskere fra SSI sammenlignede svar fra personer, der var testet positive med PCR med svar fra personer, der ikke havde covid-19. Der var 500 personer i hver gruppe, og deltagerne var mellem 18 og 49 år og på det tidspunkt ikke vaccinerede. Formålet var at indkredse, hvor risikoen for at blive smittet var særligt stor.

De syge og kontrolpersonerne havde været lige hyppigt i supermarkeder, offentlig transport, til kultur- eller sportsarrangementer eller lignende, og der var ikke nogen tegn på, at disse samfundsaktiviteter var forbundet med en øget risiko. Der var dog højere risiko for smitte ved restaurant- eller cafébesøg, hvis der også var alkohol indblandet. Det sås også, at der var en beskeden øget risiko for smitte i fitnesscentre.

Til gengæld viste undersøgelsen, at nær kontakt med en kendt smittet person med covid-19-symptomer, var den klart vigtigste risikofaktor for at være smittet med SARS-CoV-2. De hyppigste steder, som blev angivet som formodet smittested, var: husstand, arbejdsplads og bekendtskabskreds/øvrig familie.

I juni 2021 var en række forskellige restriktioner i kraft, men undersøgelsen viser altså, at det i denne situation, ikke var specifikke samfundsaktiviteter som var forbundet med øget risiko for smitte. Undersøgelsen kan dog ikke sige noget om, hvilke af de enkelte restriktioner, der var de mest – eller mindst – velegnede og effektive.

Bekræfter smittemønstre fra en tidligere undersøgelse

Op mod jul i 2020, altså et halvt år tidligere, tog SSI initiativ til at lave en lignende undersøgelse. Her viste resultaterne også, at nær kontakt med en kendt smittet person med covid-19-symptomer var den klart vigtigste risikofaktor for at blive smittet med ny-coronavirus. Derudover viste undersøgelsen dengang faktisk også, at der var en beskeden, men øget risiko for at få covid-19, hvis man havde været i fitnesscenter.

Begge undersøgelser er beskrevet på dansk. De to rapporter kan du finder på vores hjemmeside om covid-19, hvor der også er et link til den videnskabelige artikel fra den første undersøgelse.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI