Status for smittetrykket i Danmark - 29. april 2020

Smittetrykket er vokset noget igen og har i perioden fra 19.-24. april ligget på 0,9. Der er dog ikke tegn på, at COVID-19-epidemien accelererer.

Graf med smittetryk 01

Ved starten af uge 18 er der gået to uger siden påsken, hvor den kontrollerede genåbning af landet langsomt gik i gang. På den baggrund har Statens Serum Institut (SSI) beregnet reproduktionstallet R – også kendt som smittetrykket.

SSI’s beregninger er sket ud fra det daglige antal af nyindlæggelser på sygehusene blandt patienter, der er smittet i Danmark. Dette er relevant, idet flere af de første tilfælde af COVID-19 var erhvervet på rejser i udlandet og derfor ikke skyldes smitte i Danmark.

Falder ikke i samme grad som før påske

SSI’s beregninger dækker tiden fra den 8. marts 2020 til den 24. april 2020.

Den optrukne linje viser det beregnede smittetryk R, og den grå zone angiver usikkerheden i beregningerne.

Lige som tidligere notater viser beregningen, at smittetrykket faldt til under 1 omkring månedsskiftet fra marts til april. Det vil sige cirka 14 dage efter nedlukningen. Det var på dette tidspunkt, at epidemien vendte i Danmark.

Derefter faldt R yderligere og stabiliserede sig omkring 0,6 i perioden 10. til 14. april.

Smittetrykket er steget noget

Siden da er smittetrykket steget noget, og har været på 0,9 i perioden 19. til 24. april. Den seneste værdi har et 95% sikkerhedsinterval fra 0,7 til 1,0.

Konklusionen er, at antallet af indlæggelser som følge af COVID-19 i Danmark nu er stabiliseret på cirka 20-40 indlæggelser om dage. Og at smittetrykket ikke falder i samme grad, som vi så i perioden før påske.

Der er dog ikke tegn på, at der er en egentlig acceleration af epidemien, idet det beregnede R ind til videre er lidt under 1.

Fakta om R

  • En infektionssygdoms evne til at sprede sig, kan udtrykkes med det såkaldte reproduktionstal R. Tallet kaldes også smittetrykket, smittetallet eller kontakttallet.
  • R beskriver, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit vil smitte.
  • R kan ændres over tid, og kan derfor også kaldes Rt.
  • R er afhængig af antallet af kontakter, man har, risikoen for overførsel af smitte ved hver kontakt, samt varigheden af den smitsomme periode. Disse faktorer kan påvirkes ved forskellige smitteforanstaltninger.
  • Er R < 1 vil epidemien efterhånden uddø. Ved R > 1 vil epidemien vokse. R kan således give en indikation på, hvor man er på smittekurven.
  • R beskriver derimod ikke, hvor man er på kurven i forhold til kapaciteten i sundhedsvæsenet og kan derfor ikke bruges som et mål i sig selv eller som et styringsredskab for beredskabet.