FN fremhæver dansk antibiotikasucces

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) har i samarbejde med det danske fødevareministerium udsendt en rapport om Danmarks erfaringer med kampen mod antibiotikaresistens i den danske svineproduktion.

FAO 02

Verden skæver til Danmark, når det gælder kampen mod antibiotikaresistente bakterier. Senest har FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO fremhævet Danmark som forbillede. Det sker i en rapport om de danske erfaringer med at sænke antibiotikaforbruget for svin.

Rapporten har titlen ”Tackling Antimicrobial Use And Resistance In Pig Production – Lessons Learned In Denmark”. FAO håber, at andre lande vil lade sig inspirere af os.

Trussel mod sundheden

Den stigende forekomst af antibiotikaresistente bakterier er ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO en af de største trusler mod den globale sundhed.

”På grund af bekymringen om truende antibiotikaresistens som følge af brugen af vækstfremmere i det danske landbrug begyndte danske myndigheder, forskere og erhvervsorganisationer allerede for 25 siden at arbejde målrettet på at beskrive forekomsten af resistente bakterier i både dyr og mennesker, og – hvor muligt – at koble dette til brugen af antibiotika”, siger overlæge Ute Wolff Sönksen fra Statens Serum Institut, der har været med til at skrive rapporten. Hun fortsætter:

”Dette har dannet baggrund for en kontinuerlig overvågning af både resistens og antibiotikaforbrug i dyr og mennesker igennem DANMAP-programmet. DANMAP er et samarbejde mellem DTU fødevareinstituttet, Veterinærinstituttet og SSI. En sådan overvågning er enestående i verden og har givet mulighed for, at landbrug og myndigheder i fællesskab kunne definere indsatser og nedbringe brugen af antibiotika.”

Lande bør lade sig inspirere af hinanden

FAO’s formål med rapporten er at vise, at det er muligt at opnå store resultater i kampen mod antibiotikaresistens, hvis man samarbejder på tværs af sektorer.
”I Danmark er vi kendt for vores evne til at samarbejde på tværs af fagområder og interesser, og jeg er glad for at denne erfaring kan danne inspiration for andre. Resultaterne fra den humane overvågning på SSI føder ind til indsatser på fødevaresiden og vice versa.”

”For antibiotikaresistens kender ingen grænser og skal derfor behandles på tværs af alle sektorer i en såkaldt fælles One Health tilgang”, siger Ute Wolff Sönksen.

Den nye rapport er tilgængelig fra FAO’s website: Tackling antimicrobial use and resistance in pig production.

Ud over den engelske version, findes den også på kinesisk og spansk.

Ute Wolff Sönksen

Kontakt

Ute Wolff Sönksen, Overlæge, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32689133 @. uws@ssi.dk Se profil