Rekord mange fund af diarréfremkaldende parasit hos mennesker

Omkring 800 danskere fik sidste år konstateret, at de var inficeret med en lille encellet tarmparasit, Cryptosporidium, der kan give kraftig diarré, mavesmerter, udmattelse og evt. kvalme.

Croquis-dukke i træ sidder på et toilet

De mange tilfælde er en markant stigning i forhold til tidligere år. Årsagen til de mange nye fund skyldes formentlig først og fremmest, at der er indført mere systematiske analyser af fæcesprøver på de klinisk mikrobiologiske afdelinger på sygehusene i Slagelse, Odense, Herlev og Aalborg.

"Cryptosporidium ser altså ud til at være meget mere almindelig udbredt i befolkningen, end vi før antog. Og det gør, at vi har en mangfoldig population af parasitter, hvis smittekilder og smitteveje på nuværende tidspunkt er dårligt belyst. Det er ikke en anmeldepligtig sygdom, men vi følger udviklingen gennem de prøver, som vi får ind," siger Rune Stensvold, seniorforsker, Afd. Bakterier, parasitter og svampe, Statens Serum Institut.

Bliver man syg af Crytosporidiose kan det vare i nogle uger, men går sædvanligvis i sig selv til sidst, og er generelt ufarlig.

Tidligere har man fundet smittekilder blandt kalve, men mennesker kan også smittes via gnavere. Der findes ikke vacciner mod parasitten.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI