Meningokoksygdom 2017

Invasiv meningokoksygdom (MS) er på et stabilt lavt niveau med 39 anmeldte tilfælde i 2017.

Det samlede antal tilfælde af MS har ligget stabilt de seneste tre år, efter at have været faldende siden 1990’erne. Forekomsten af de forskellige grupper ændrer sig løbende. Gruppe B har været den hyppigst forekommende gruppe, på nær i 2011 og 2012, hvor der sås en stigning i antallet af gruppe C; men i 2017 oversteg forekomsten af gruppe W for første gang forekomsten af gruppe B. Forekomsten af gruppe W er har været stigende siden 2013 og var i 2017 for første gang i Danmark den hyppigste gruppe med 14 tilfælde (36 %).

De 14 tilfælde af W var spredt over hele landet og vurderes at være sporadiske, altså uafhængige af hinanden. De tilhørte alle samme klonkompleks (cc11). Dette klonkompleks har bredt sig i flere lande fx England, Holland, Sverige og Norge. Sygdom forårsaget af gruppe W klonkompleks cc11 kan præsentere sig med et atypisk symptombillede. Der er foreløbig i 2018 anmeldt 8 tilfælde af MS forårsaget af gruppe W, hvilket tyder på at forekomsten vil falde i 2018 sammenlignet med 2017.

Der var otte tilfælde forårsaget af gruppe Y i 2017 hvilket er en lille stigning fra tidligere år, hvor der har været mellem to og seks årlige tilfælde. Seks ud af otte tilfælde tilhørte klonkomplekset cc23. Dette klonkompleks har i Sverige været den hyppigste årsag til MS i perioden 2011-16 og er hyppigst hos ældre. En tilsvarende aldersfordeling er også set i denne opgørelse hvor syv ud af otte patienter var over 55 år. Også for gruppe Y tyder det på at forekomsten vil falde i 2018, idet der foreløbig kun er anmeldt ét tilfælde.

”MS-forekomsten er på et stabilt lavt niveau. Der er dog set en relativ stigning i meningokok-grupperne W og Y, men foreløbige tal fra overvågningen tyder på at der i indeværende år, dvs. i 2018, vil ske et fald sammenlignet med 2017.”
sektionsleder Palle Valentiner Branth, Statens Serum Institut

Læs mere i EPI-NYT 49/18

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil