Antallet af gonorré-tilfælde i Danmark stiger trods covid-19-epidemien

Fra 2019 til 2020 er antallet af anmeldte gonorré-tilfælde i Danmark steget med 5%.

Mens covid-19-epidemien har bremset udbredelsen af nogle typer af sygdomme, ser det ikke ud til at gælde den seksuelt overførte sygdom gonorré.

”Trods nedlukning og restriktioner følger antallet af anmeldte gonorré-tilfælde samme kurs som i de tidligere år. Antallet er fortsat stigende”, fortæller sektionsleder Susan Cowan fra Statens Serum Institut (SSI).

Steg med 5%

SSI har netop udsendt gonorré-årstallene for 2019 og 2020. De positive tilfælde stammer dels fra Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa), dels fra Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS).

I alt blev der påvist 3.303 gonorré-tilfælde i 2019 og 3.464 tilfælde i 2020. Det svarer til en vækst på knap 5%.

”Under AIDS-epidemien i 80’erne og 90’erne faldt antallet af gonorré-tilfælde i Danmark til næsten ingenting. Men efter at man fik medicin til at behandle hiv-positive personer, og folk igen begyndte at undlade at bruge kondom, er det steget igen. Det vil sandsynligvis fortsætte indtil gonorré, lige som klamydia, finder et leje”, siger Susan Cowan.

Mænd i 30’erne og kvinder i 20’erne

Ser man på, hvem der bliver smittet, viser årsopgørelsen, at det er de 30-39-årige mænd og 20-24-årige kvinder, der oftest får gonorré.

Og for begge køn ses de fleste gonorré-tilfælde i København. Her blev der anmeldt 853 tilfælde i 2019 og 1.031 tilfælde sidste år.

I bunden finder man omvendt Bornholm, hvor der kun blev anmeldt 3 tilfælde i 2019 og 2 tilfælde i 2020.

Mange homoseksuelle mænd smittes

Smitterisikoen ser også ud til at hænge sammen med ens seksuelle orientering.

Blandt de MIS-anmeldte mænd var 51% homoseksuelt smittet i 2019 og 55% i 2020. De tilsvarende tal for kvinderne var blot 1% og 2%.

”Homoseksuelle mænd dyrker simpelthen mere sex og med flere forskellige partnere”, forklarer Susan Cowan.

Graf over antallet af anmeldte gonorré-tilfælde i Danmark 2019-2020

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI