Antallet af MRSA-tilfælde i Danmark stiger fortsat

I 2016 blev der konstateret 3.550 tilfælde mod 2.973 i 2015. Dette er det højeste antal nyregistrerede MRSA-tilfælde siden meldepligten blev indført den 1. november 2006.

Stigningen i 2016 skyldes primært et øget antal importerede og samfundserhvervede tilfælde, og herunder en stigning i antallet af nye MRSA-tilfælde blandt asylansøgere. MRSA blandt asylansøgere er blevet opgjort særskilt i 2015 og 2016, da disse ofte kommer fra områder med høj MRSA-forekomst og kun tilbydes MRSA-bærerbehandling i Danmark, hvis de logistiske forhold tillader det. En del af den observerede stigning blandt asylansøgere skyldes en ændret og mere grundig registreringspraksis og formentlig en øget screeningsaktivitet. Det anbefales, at asylansøgere, der bor eller har boet i asylcentre inden for de seneste 6 måneder, undersøges for MRSA-bærertilstand ved kontakt til sygehuse.

Der var i 2016 fortsat en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA, hvilket viser, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer efter hensigten.

Fordeling af kliniske MRSA-infektioner efter epidemiologisk klassifikation, 2006-2016

Der var en mindre stigning i antallet af husdyr-MRSA CC398-tilfælde fra 1.173 i 2015 til 1.249, men andelen af de samlede MRSA-tilfælde var dog let faldende fra 2015, og stagnerende siden 2014. Dette skyldes formentlig, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte.

Antallet af personer med husdyr-MRSA CC398 uden kendt kontakt til svin er steget. Der findes også flere personer med infektioner i forhold til bærere i denne gruppe. Som konsekvens af udviklingen i husdyr-MRSA CC398 blev det under revisionen af MRSA-vejledningen i 2016 indført, at alle hospitalspatienter, der har kontakt til svin, skal forblive isoleret, indtil der foreligger negativ test, samt at kontakt til mink nu også udgør en særlig risikogruppe.


Læs mere i EPI-NYT 23/17

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil