Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 3. kvartal 2017

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut. Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der vil derfor forekomme justeringer.

I første til tredje kvartal af 2017 blev der konstateret 33 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Der var otte dødsfald blandt tilfældene. Ingen af dødsfaldene var med CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2017

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-september 2017 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 2670 925
Blodforgiftning 33 2
Dødsfald (inden 30 dage) 8 0

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-september 2017 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t062/CC5 1
t127/CC1 1
t174/CC1 1
t304/CC6/8 1
t632/CC8 1
t730/ukendt 2
t15596/CC72 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil