Lassa feber i Sierra Leone i Vestafrika

Der har for nyligt været flere tilfælde af Lassa feber på et hospital i Sierra Leone. Blandt de smittede er to hollandske læger, hvoraf den ene er død. Seks danske frivillige har været i området, men det skønnes usandsynligt, at de skulle være blevet smittet.

Billede af Lassa Feber lande 01

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, informerede for få dage siden de danske sundhedsmyndigheder om, at der er blevet konstateret flere tilfælde af den alvorlige virussygdom Lassa feber i Sierra Leone i Vestafrika. Tilfældene knytter sig til et hospital, Masanga, beliggende i Tonkolili distriktet i den nordlige del af landet. Der er foreløbig tale om ét bekræftet smittetilfælde og to formodede tilfælde. De to formodede tilfælde er begge døde. Opsporing af yderligere muligt smittede og deres kontakter i Sierra Leone pågår fortsat.

Ud over de lokale Lassa-tilfælde er to hollandske læger blevet smittet på hospitalet, hvor de medvirkede ved en operation af en patient i starten af november måned. Begge de to hollandske læger blev syge cirka en uge senere. De blev evakueret hjem til Holland og indlagt på hospitalet, hvor man påviste smitte med Lassa feber. Den ene af de to hollandske læger døde for få dage siden, mens den anden er alvorligt syg. Et antal personer, som har været involveret i transporten og behandlingen af to patienter, er nu under observation i Holland.

Der har også været sundhedsarbejdere og frivillige fra andre europæiske lande på hospitalet i Sierra Leone. De danske sundhedsmyndigheder har kendskab til seks danske sundhedsarbejdere og frivillige, som har arbejdet på hospitalet, og som man alle har været i kontakt med. Den samlede vurdering fra sundhedsmyndighederne er, at der ingen eller kun meget lav risiko er for, at nogen af dem er blevet udsat for smitte med Lassa feber. Ingen af dem er meldt syge. Man har også igennem de hollandske sundhedsmyndigheder kontakt til en dansk person, som har haft forbindelse til én af de smittede i Holland.

De danske sundhedsmyndigheder arbejder tæt sammen omkring situationen, inklusive eventuelle nødvendige forholdsregler. Derudover er der tæt kontakt med andre europæiske lande samt med WHO og ECDC, som dagligt videreformidler seneste nyt fra de nationale sundhedsmyndigheder i Sierra Leone og andre lande.

Der er ikke indført nogen former for restriktioner i forbindelse med rejse og ophold i Sierra Leone, men rejsende bør være opmærksomme på risikoen for Lassa feber.

Se også Sundhedsstyrelsens nyhed om Lassa tilfældene i Sierra Leone

Fakta om Lassa feber

  • Lassa feber er en hæmoragisk virussygdom, som på mange måder ligner ebola. Lassa feber smitter dog ikke helt så nemt som ebola og dødeligheden er noget lavere.
  • Lassa-virus kan smitte fra en særlig art af rotter (Mastomys), som findes vidt udbredt i Vestafrika, ofte i beboelsesområder. Virus kan overføres til mennesker via direkte kontakt med rotten eller ved indtagelse af rottens ekskrementer eller urin, blandt andet gennem forurening af fødevarer og drikkevand, eller via indånding af luft med støvpartikler indeholdende rotteekskrementer/urin med lassa-virus. Smitte imellem mennesker kan ske ved tæt direkte kontakt til blod, sekreter og væsker fra syge smittede personer.
  • Det anslås at der i Vestafrika årligt ses omkring 100.000 til 300.000 tilfælde af lassa feber og cirka 5000 dødsfald. Tilfældene ses hovedsagelig under den tørre periode fra november til april.
  • Sygdommen forløber asymptomatisk eller mildt hos hovedparten af de smittede. Inkubationstiden er 6-21 dage og den akutte sygdom varer typisk 1-4 uger. Tidlige symptomer omfatter feber, hovedpine, træthed, hoste, halssmerter, kvalme, opkastninger, diarré og muskelsmerter. Hos cirka hver femte syge patient ses udvikling af alvorligere sygdom i form af konfusion, kramper, vejrtrækningsbesvær, alvorlig blødningstendens, shock og multiorgansvigt.
  • Den samlede dødelighed blandt alle smittede er cirka 1%, men blandt hospitalsindlagte patienter er dødeligheden 15-20%. Til sammenligning er dødeligheden af ebola op til 70%.

     

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil