Statens Serum Institut overtager det veterinære vaccineområde fra DTU/Dianova

Overtagelsen sker den 1. februar eller snarest derefter. Aftalen dækker forsyning med ikke registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Billede af et svin 01

Den 1. januar 2020 overtog Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) de sidste opgaver omkring det veterinære beredskab i Danmark.

Nu tager SSI endnu et skridt, idet man også overtager det veterinære vaccineområde. Det har hidtil været drevet i fællesskab af DTU og selskabet Dianova.

Gælder i to år

Aftalen dækker udlevering og distribution af ikke registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område.

Hensigten er, at overtagelsen skal ske den 1. februar, eller snarest muligt derefter, når de sidste godkendelser er på plads.

”Vi har haft knapt en måned til at gøre os klar til at overtage vaccineområdet, så vi løber meget hurtigt. Vi gør, hvad vi kan, for at få procedurer og aftaler på plads, så vi er klar til at modtage ordrer pr 1. februar 2020. Vi kan dog først starte, når vi har alle tilladelser i hus”, siger SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak.

Aftalen er tidsbegrænset og gælder indtil videre i to år.

Glæde over aftalen

Hos SSI er man glade for aftalen.

”Det falder godt i hak både med overtagelsen af det veterinære beredskab og med SSI’s øvrige aktiviteter. Herunder ikke mindst vores opgave med at levere vacciner til det danske børnevaccinationsprogram og vores vaccineforskning” siger Kåre Mølbak.

Faktaboks om ikke registrerede vacciner

Ikke registrerede veterinære vacciner er vacciner, der ikke er registreret eller markedsført i Danmark. Jf. §30 i lægemiddelloven må Statens Serum Institut i særlige tilfælde udlevere vacciner, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse. Vaccinerne er typisk registreret i et andet land, men ikke rutinemæssigt i brug i Danmark.

Faktaboks om autovacciner

Autovacciner er inaktiverede immunologiske produkter, der fremstilles ud fra patogener (som ofte bakterier) og antigener stammende fra dyr eller en besætning med henblik på anvendelse til det pågældende dyr eller til dyr i samme besætning. Populært sagt er autovacciner skræddersyede til et konkret sundhedsproblem i en bestemt besætning og har ikke generel anvendelse.

 

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil