Danmark har nu elimineret røde hunde

Den europæiske komité til verifikation af elimination af mæslinger og røde hunde (RVC) har vurderet, at Danmark nu opfylder kriterierne for at have elimineret røde hunde (rubella).

Billede af WHO, der overrækker certifikat til SSI

På et møde i dag på Statens Serum Institut (SSI) overrakte WHO et diplom til SSI. Det er dokumentation for og det synlige bevis på, at Danmark nu er en del af det gode selskab på 42 ud af 53 WHO-medlemslande i Europa , som enten har elimineret sygdommen røde hunde (39) eller er i færd med at gøre det (3).

En svær proces

Siden 2012 har alle lande i WHO-lande i Europa skullet dokumentere deres status på elimination af mæslinger og røde hunde. Det sker via en årlig epidemiologisk og virologisk rapport. Dens indhold bliver vurderet af en europæisk ekspertkomité (RVC), som er uafhængig af WHO.

Danmark har dog været udfordret af, at den danske overvågning af røde hunde kun omfatter gravide samt nyfødte med det såkaldte kongenitte rubella syndrom (CRS).

”Selvom vi – takket være den høje tilslutning til MFR-vaccination i børnevaccinationsprogrammet gennem tre årtier - ikke har set røde hunde blandt de overvågede grupper i mange år, har vi haft vanskeligt ved formelt at dokumentere, at røde hunde ikke kunne cirkulere uopdaget i de dele af befolkningen, som ikke er omfattet af overvågningen”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Det lykkedes at overbevise RVC

Blandt andet ved hjælp af supplerende registerdata, lykkedes det til slut at overbevise komitéen om, at der i praksis ikke har været vedvarende cirkulation af rubellavirus i Danmark i de seneste tre år.

”Dermed opfylder vi betingelserne for at have elimineret sygdommen”, siger Peter Henrik Andersen.

Elimineret betyder ikke udryddet

Elimination betyder ikke, at røde hunde er udryddet, men at de kun findes sporadisk, og at eventuelle smittekæder kan kontrolleres inden for en afgrænset tidsperiode.

”Derfor vil der godt kunne optræde enkelte tilfælde eller mindre udbrud af røde hunde, uden at vi af den grund mister den opnåede eliminationsstatus.”

”Men vi vil også fremadrettet skulle kunne dokumentere et godt overvågningssystem, og at vi kan redegøre for eventuelle smittekæder og er i stand til at stoppe smitten rettidigt igen”, siger Peter Henrik Andersen.

Fakta om vaccination mod røde hunde og mæslinger i Danmark

  • Danmark opfyldte kriterierne for at have elimineret mæslinger i 2017, og har siden opretholdt denne status.
  • Vaccination mod de to sygdomme, blev – sammen med vaccination mod fåresyge – indført i Danmark i 1987. Det skete i form af den såkaldte ”paraplyvaccine” (MFR).
  • Vaccinationstilslutningen har – fraset enkelte perioder – været stabilt høj og endda stigende i de sidste fem-seks år.
  • Den høje tilslutning til vaccinationsprogrammet gennem mange år er den direkte årsag til, at begge sygdomme nu er elimineret i Danmark – og på sigt også i hele WHOs europaregion og resten af verden.
  • Dette kan i sidste ende lede til, at begge sygdomme kan udryddes helt. Indtil dette måtte ske, er vi dog nødt til at blive ved med at vaccinere alle børn mod både mæslinger og røde hunde.

Fakta om røde hunde

  • Røde hunde er en børnesygdom, som skyldes rubellavirus.
  • Røde hunde er ikke særligt smitsomt og overføres via spyt som dråber gennem luften.
  • Cirka en uge efter de første symptomer, kan der komme udslæt. Det begynder i ansigtet som små blegrøde til brunrøde pletter, der spredes hurtigt til resten af kroppen, hvor det kan blive sammenflydende. Deraf navnet røde hunde.
  • Røde hunde er normalt en harmløs sygdom, som man uden problemer kommer sig over i løbet af 5-10 dage. Når det er vigtigt at vaccinere, skyldes det en høj risiko for fosterskader, hvis gravide bliver smittet. Der gælder særligt, hvis det sker i den første del af graviditeten.

Læs mere

Se overvågningsdata for røde hunde i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil