Epidemiologisk forskning

Statens Serum Institut (SSI) har en lang tradition for epidemiologisk forskning. 

Epidemiologi er en forskningsdisciplin, der omfatter studier af bestemte sygdomme og andre helbredsforholds fordeling i befolkningen.

I den analytiske epidemiologi søger forskeren at afdække forhold, der har indflydelse på sygdommenes årsager eller de risikofaktorer, der kan være af betydning for sygdomme. I den beskrivende (deskriptive) epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme eller andre helbredsforhold i forhold til person, tid og sted.

Idet epidemiologien er en metode og forskningsdisciplin, der omfatter befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider, er den et grundværktøj inden for eksempelvis sygdomsovervågning, infektionsforebyggelse, vaccinologi (læren om vacciner), undersøgelser af smittekilder til sygdomsudbrud samt andre kerneopgaver på SSI.

Derudover har SSI en lang tradition for analytisk epidemiologisk forskning, bl.a. inden for nedenstående forskningsområder.

Forskningsområder

Vores forskning er opdelt i følgende grupper

Vacciner og infektionssygdomme, herunder covid-19

Ikke-smitsomme sygdomme

Graviditet og medfødte sygdomme

Ernæringsforskning

Biostatistik

Modellering og prædiktion

  • Modellering af infektionssygdommes dynamik