Epidemiologi

Statens Serum Institut (SSI) har en lang tradition for epidemiologisk forskning. 

Epidemiologi er en forskningsdisciplin, der omfatter studier af bestemte sygdomme og andre helbredsforholds fordeling i befolkningen.

I den analytiske epidemiologi søger forskeren at afdække forhold, der har indflydelse på sygdommenes årsager eller de risikofaktorer, der kan være af betydning for sygdomme. I den beskrivende (deskriptive) epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme eller andre helbredsforhold i forhold til person, tid og sted.

Idet epidemiologien er en metode og forskningsdisciplin, der omfatter befolkningsgrupper og ikke enkeltindivider, er den et grundværktøj inden for eksempelvis sygdomsovervågning, infektionsforebyggelse, vaccinologi (læren om vacciner), undersøgelser af smittekilder til sygdomsudbrud samt andre kerneopgaver på SSI.

Derudover har SSI en lang tradition for analytisk epidemiologisk forskning, bl.a. inden for nedenstående forskningsområder.

Forskningsområder

Allergi
Autoimmunsygdomme
Biologiske signaler i graviditeten
Bedre sundhed i generationer
Center for Føtal Programmering
Genetisk epidemiologi
Gravides ernæring og følgevirkninger hos barnet
Grønland
Immunapparatets sygdomme
Kræft
Projekt SEXUS
Statistisk ekspertise
Svangerskabsforgiftning
Unges kostvaner
Vaccinesikkerhed