Epidemiologi

Statens Serum Institut (SSI) har en lang tradition for epidemiologisk forskning. 

Forskningsområder

Allergi
Autoimmunsygdomme
Bandim Health Project
Biologiske signaler i graviditeten
Bedre sundhed i generationer
Center for Føtal Programmering
Genetisk epidemiologi
Gravides ernæring og følgevirkninger hos barnet
Grønland
Immunapparatets sygdomme
Kræft
Projekt SEXUS
Statistisk ekspertise
Svangerskabsforgiftning
Unges kostvaner
Vaccinesikkerhed