Andelen af borgere, der havde været smittede med SARS-CoV-2, var under 10% i slutningen af maj

Den femte nationale prævalensundersøgelse viser en lille stigning i andelen af danskere, der har været smittet med SARS-CoV-2 og dannet antistoffer. Det tyder på, at 8,6% af den danske befolkning havde været smittet med SARS-CoV-2 til og med maj 2021. Ved den seneste prævalensmåling i marts havde 7,0% af danskerne haft covid-19.

For at kunne følge med i covid-19-epidemiens spredning i befolkningen, blive der med mellemrum udarbejdet en undersøgelse af, hvor mange danskere, der har antistoffer mod ny coronavirus.

Tallene for 5. og sidste runde er nu klar

Det giver et mål for, hvilken andel af den danske befolkning, der allerede har været smittet med covid-19. Det er Folketinget, der har vedtaget, at undersøgelsen skal gennemføres. Den udføres af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark.

Nu er resultaterne af den femte og sidste runde af seroprævalensundersøgelsen klar. De dækker månederne maj og juni i 2021. Da vaccinationsdækningen er høj og stigende, vil seroprævalensundersøgelsen, der måler tidligere infektion blandt ikke-vaccinerede, ikke blive gentaget.

Hvad viser undersøgelsen?

Undersøgelsen tyder på, at 8,6% af den danske befolkning over 12 år havde været smittet med covid-19 i slutningen af maj 2021. Det svarer til, at 386.000-488.000 personer over 12 år har været smittet siden epidemiens begyndelse. Det er 1,6 procentpoint højere end forrige undersøgelse, hvor man så, at 7,0% af befolkningen havde antistoffer i blodet.

”Som ventet, er den del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19-virus, steget lidt siden sidste måling fra slutningen af marts. Det viser, at epidemien har været nogenlunde stabil fra marts til maj”
siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har været med til at lave undersøgelsen.

54% var beskyttet mod covid-19 ved indgangen til juni

Lægger man den vaccinerede andel af befolkningen til den andel af befolkningen, der har været smittet med SARS-CoV-2, viser undersøgelsen, at 54% af den danske befolkning havde antistoffer mod covid-19 i slutningen af maj 2021.

Fra undersøgelsen ser det endnu engang ud som om, at der kun er få uopdagede infektioner. 

”Det at vi finder langt de fleste infektioner er positivt. Smitteopsporing kan dermed hjælpe med til at smittekæderne brydes tidligt ”
Steen Ethelberg

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Du kan læse mere om den femte prævalensundersøgelse og de nye resultater på Prævalensundersøgelse af covid-19

Kontakt

Presse@ssi.dk