Poliovirus fundet i New York og i London

I New York er der påvist et tilfælde af poliosygdom hos en uvaccineret person, som ikke har været på nylig udlandsrejse, og poliovirus er konstateret i spildevandet i både New York og London. New York har erklæret poliosituationen for en nødretstilstand, og danske rejsende til områder, hvor poliovirus forekommer, inklusiv i London og New York, bør sikre sig, at de er fuldt vaccineret mod polio.

Polio har i mange år været tæt på at blive helt udryddet, og det er lykkedes at udrydde to af de tre vilde poliovirus. Den sidste vildtype poliovirus, type 1, cirkulerer fortsat i mindre områder af enkelte lande, primært i Afghanistan og Pakistan.

Men polio kan også udbredes via særlige typer poliovirus, der stammer fra den levende svækkede poliovaccine, der gives som en oral poliovaccine (”poliosukker”). I den vaccinetype kan virus under særlige omstændigheder mutere og genvinde evnen til at kunne give poliosygdom med bl.a. lammelser. Det har i de senere år udfordret målet med udryddelsen af polio.

Polio fra vacciner ses typisk i Afrika og Asien

Disse vira kan udvikles over måneder til år ved at passere gennem menneskers tarmsystem. Det sker især i områder med lav vaccinationstilslutning og betegnes vaccinederiverede poliovirus.

Der har i mange år været påvist vaccinederiverede poliovirus hos patienter i lande i Afrika og Asien, som stadig anvender oral poliovaccine, og disse var i juli måned påvist i 31 forskellige lande inden for det seneste år.

Gentagne fund af det særlige poliovirus i spildevand i London

Nogle lande i Europa har etableret en overvågning af poliovirus i spildevand, herunder Storbritannien, og her påvises hvert år enkelte vaccinederiverede poliovirus, uden at dette tidligere har givet anledning til tegn til smitte i befolkningen.

Det aktuelle virus, som er påvist i spildevand i London over en længere periode, er et vaccinederiveret vaccinevirus af type 2. Det er blevet påvist i et stigende antal spildevandsanlæg i det nordlige og østlige London, og det må antages, at der er sket smitte mellem personer, som efterfølgende har udskilt poliovirus i spildevandet.

Det vurderes, at personer som er vaccineret, og alligevel smittes, ikke bliver syge, men vil kunne smitte videre til andre ved tæt kontakt, enten via såkaldt fæko-oral smitte eller via luftvejene.

Ingen syge endnu i London

Der er endnu ikke påvist tilfælde af poliosygdom i London, og generelt er der en høj tilslutning til poliovaccination i Storbritannien, men de områder i London der har den laveste tilslutning falder sammen med de områder, hvor den særlige poliovirus er påvist.

Ud over en fokuseret informationsindsats og catch-up poliovaccination i områder med den laveste vaccinationstilslutning, har myndighederne besluttet at tilbyde en ekstra poliovaccination til alle børn i London mellem 1 og 9 år. Disse tiltag skal øge beskyttelsen nu og her og forhåbentligt bidrage til, at smitten kan reduceres og standses helt.

Polio med lammelser påvist hos patient i New York

I New York blev der i juni 2022 påvist et tilfælde af poliosygdom hos en uvaccineret person, som ikke havde været på nylig udlandsrejse.

Siden er der påvist det samme poliovirus i spildevand flere forskellige steder i New York. Også her er der et sammenfald med områder med lav vaccinationstilslutning, og myndighederne har i september erklæret poliosituationen for en nødretstilstand, og har skærpet overvågningen af også milde symptomer, som kunne skyldes polioinfektion uden lammelser.

Det påviste virus er også her af typen vaccinederiveret poliovirus type 2, og virus er genetisk beslægtet med den virusstamme, som cirkulerer i London. USA kategoriseres nu som et land med fund af cirkulerende vaccinederiveret poliovirus af type 2.

Vaccinationsanbefalinger til danske rejsende

WHO anbefaler alle rejsende at være fuldt vaccineret mod polio ved rejse til områder, hvor polio forekommer, se www.ssi.dk/rejser.

I den aktuelle situation omfatter denne anbefaling også rejsende til London og New York. Hvis opholdet varer i mere end 4 uger, og seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden, anbefales en ekstra poliovaccination inden afrejse.

”Poliosituationen i verden lige nu understreger vigtigheden af, at vi sikrer en fortsat høj tilslutning til de danske børnevaccinationsprogram. Et særligt opmærksomhedspunkt er de børn der er tilrejst fra andre lande, og som skal tilpasses det danske program, så de bliver fuldt opdateret på alle vacciner, samt voksne som ikke er fuldt vaccinerede mod polio,” siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge og afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

Fuld vaccination omfatter mindst 4 poliovacciner for børn på 5 år og derover samt for voksne. Spædbørn bør - om muligt - have fået mindst to polioholdige vacciner inden rejse til lande med risiko for smitte med polio. Børn under 18 år kan vaccineres gratis som en del af børnevaccinationsprogrammet, mens voksne selv skal betale for denne rejsevaccination.

WHO’s krisekomité har siden maj 2014 erklæret den internationale spredning af poliovirus for en ”folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning,” en såkaldt PHEIC. Denne status blev senest opretholdt, da krisekomitéen holdt møde den 15. juni 2022. Der er nyt møde i komitéen den 12. oktober.

Faktaboks

  • Det danske børnevaccination mod polio startede i 1955 med brug af inaktiveret poliovaccine som injektion.
  • Siden begyndelsen af 1960’erne og frem til 2003 blev alle børn vaccineret 3 gange med inaktiveret poliovaccine som injektion og 3 gange med levende svækket oral poliovaccine (”poliosukker”).
  • Siden 2004 har vaccinationsprogrammet bestået af 4 doser inaktiveret poliovaccine som injektion, 3 doser i første leveår og en revaccination ved 5 år.

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet og se statistik på effekten af vaccinerne her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI