Risikovurdering af den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020

Statens Serum Institut har udarbejdet en simpel fremskrivning af epidemien frem til den 23. december. Den peger på, at epidemien kan nå et niveau på eller over det hidtidige toppunkt omkring 1. april. Udviklingen er bekymrende, så SSI anbefaler yderligere restriktioner for at begrænse smitten.

De sidste uger er incidensen af covid-19 tilfælde steget markant. For de seneste syv dage er den således oppe på 188 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Derfor har Statens Serum Institut (SSI) udarbejdet en simpel fremskrivning af epidemien frem til den 23. december 2020. Fremskrivningen baseres på data fra den 23. november til den 5. december, hvor der er set en eksponentiel vækst med en daglig tilvækst af covid-19 tilfælde på cirka 4%, svarende til et kontakttal på 1,2.

Hvis man fremskriver epidemien på denne måde, estimerer SSI, at vi hen mod jul vil nå et niveau i epidemien, der svarer til eller overgår det tidligere toppunkt omkring 1. april 2020.

Der er som sagt tale om en simpel fremskrivning, der blandt andet ikke tager højde for geografisk variation og de tiltag, der allerede er meldt ud i forhold til 17 kommuner i Hovedstadsregionen samt Helsingør. Derudover er der en række andre forbehold.

Men selv med disse begrænsninger konkluderer SSI, at udviklingen er bekymrende, idet der er udsigt til et øget antal indlagte patienter med covid-19 i juleugen, risiko for yderligere spredning til plejehjem og andre institutioner samt risiko for stigende dødelighed. Derfor anbefaler SSI yderligere restriktioner.