Ny professor på Statens Serum Institut (SSI) har fokus på smitteveje og epidemier

Afsnitsleder Steen Ethelberg fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI er blevet udnævnt til professor ved Københavns Universitet (KU).

Steen Ethelberg

SSI har fået en ny professor. Det er seniorforsker Steen Ethelberg fra SSIs Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, der er blevet udnævnt til professor ved KU.

 Professoratet er etableret som følge af en aftale mellem SSI og KU, der skal sikre et udvidet samarbejde mellem de to institutioner.

Steen Ethelberg er i forbindelse med udnævnelsen blevet tilknyttet Afdeling for Global Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.

Det nye professorat omhandler smitteveje og epidemier med gruppen af sygdomme, der typisk overføres med fødevarer, via drikkevand eller direkte fra dyr.

”Vores forskning har som omdrejningspunkt at karakterisere risikofaktorer for at blive smittet med en række forskellige diarrésygdomme. Det er sygdomme, der ikke respekterer landegrænser, og som også ofte udgør et væsentligt større problem i lavindkomstlande end i Danmark. Det giver derfor vældig god mening at anskue dem i et internationalt perspektiv”, siger professor Steen Ethelberg. Han fortsætter:

”For at kunne forstå årsagerne til disse sygdomme, og hvordan man bedst forebygger dem i forskellige befolkninger, har man ofte brug for en tværfaglig tilgang og også at sætte dem ind i fx et One Health- eller et klimaforandringsperspektiv. Som SSI forsker synes jeg derfor, der er store muligheder i at bygge bro til det vældig stærke forskningsmiljø indenfor Global Sundhed på Københavns Universitet.”

Hos SSI er man glade for aftalen og ønsker den nye professor tillykke med udnævnelsen.

”For den enkelte forsker er et professorat en attraktiv mulighed for at fortsætte karrieren på SSI. Men aftalen styrker også forholdet mellem SSI og KU blandt andet vedrørende strategisk samarbejde og forskeruddannelse. Som ved andre professorater kræver stillingen omfattende forskning på internationalt niveau og fagkyndig bedømmelse”, siger SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil