Smitte med covid-19 fra mink til mennesker

Smitte fra mink til mennesker har bidraget væsentligt til smittespredningen i Region Nordjylland i efteråret.

Smitten med SARS-CoV-2 blandt minkbesætninger udgør ikke kun en væsentlig sundhedsrisiko for minkavlere, men også for befolkningen generelt. Dette gælder særligt i de mest berørte områder.

Personer smittet med minkvarianter af covid-19

Minkvarianter af SARS-CoV-2 udgjorde cirka 20-25% af al smitte med SARS-CoV-2 hos personer i Region Nord- og Midtjylland i uge 47 (se figur 1).

Set over de seneste uger er der forskel på, hvor stor en andel af covid-19-tilfældene, der har været forårsaget af en minkvariant. I uge 41 stod minkvarianter for næsten 60% af alle tilfælde af covid-19 i Region Nordjylland (se figur 2).

Fig 1. Andel smittet med en minkvariant af SARS-CoV-2 efter region i uge 47 og fig. 2 Andel smittet med en minkvariant af SARS-CoV-2  i Region Nordjylland

Kilde: Statens Serum Institut (SSI)
Anm: t.v.: Andel af alle smittede med en minkvariant af SARS-CoV-2 i uge 47 efter region. T.H.: Andel af alle smittede med minkvariant pr. uge i Region Nordjylland. Tallene er opgjort d. 26. november.

Statens Serum Institut arbejder på at få analyseret alle positive prøver for at undersøge fordeling på virustyper, herunder minkvarianten.

”Efterhånden som vi får analyseret flere prøver vil vi få et mere præcist overblik over omfanget af smitte med minkvarianter. Men det fremgår tydeligt allerede nu at smitte med minkvarianter har bidraget betydeligt til smittespredningen i Region Nordjylland særligt i oktober måned. Efterfølgende har smitte med minkvarianter også spredt sig i befolkningen i Region Midtjylland og Syddanmark.” siger Tyra Grove Krause, Afdelingschef og overlæge på Statens Serum Institut.

Sammenhæng mellem smitte i minkbesætninger og blandt minkavlere

Der er en tæt sammenhæng mellem forekomsten af COVID-19 i minkbesætninger og i befolkningen i de mest berørte områder (se figur 3 og 4).

I juli 2020 blev der sat en række tiltag i værk i forhold til minkfarme for at beskytte både mennesker og dyr mod COVID-19. Minkavlerne fik blandt andet pligt til at udarbejde en detaljeret plan for smittebeskyttelse, herunder procedurer for hygiejne og brug af værnemidler. På trods af de skærpede tiltag, der blev indført i juli, steg antallet af minkfarme med covid-19 i Region Nordjylland gradvist fra august til og med oktober, hvor smittekurven blandt minkbesætninger i Region Nordjylland toppede.

Udviklingen viser også, at smitten steg markant blandt minkbesætninger og personer med relation til minkfarme i Region Midtjylland i begyndelsen af november, ligesom der var en stigende smitte i Region Syddanmark. Det indikerer, at der var risiko for kraftig smittespredning blandt mink og minkavlere i de berørte regioner, ligesom der var risiko for, at smitten blev spredt yderligere i de regioner, som indtil november kun i mindre grad havde været berørt af smitten (se figur 3 og 4).
Fig 3 Antal nye tilfælde af COVID-19 i mink-besætninger efter region og fig 4 Antal nye tilfælde af COVID-19 hos minkavlere efter region

Kilde: Statens Serum Institut (SSI)
Anm: T.v.: Antal nye smittede minkbesætninger pr uge, fordelt på region. T.h.: Minkavlere er opgjort som personer med bopæl på minkfarme og/eller ejer adresser. Antal nye smittede minkavlere pr uge, fordelt på region. Tallene er opgjort d. 26. november.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil