Uændret antal gravide fundet smittet med syfilis, hiv og hepatitis B

Alle gravide kvinder tilbydes screening for hiv, syfilis og hepatitis B. Sidste år sås der tilsvarende antal smittede som året før.

Målet med den generelle screening af gravide er at undgå overførsel fra mor til barn af hiv, hepatitis B og syfilis. Den praktiserende læges rolle er afgørende for, at screeningen er en succes, tabel 1.

EPI-NYT uge 35 2017 tabel 1

Generel screening af gravide for hepatitis B blev indført 1. november 2005, og for hiv og syfilis 1. januar 2010. Langt de fleste tilfælde af smitte fra en gravid med en af de tre sygdomme er blevet forhindret.

I 2016 blev der i den generelle gravidscreening fundet 203 kvinder med hepatitis B, 40 kvinder med hiv og 12 kvinder med syfilis. I 2015 drejede det sig om henholdsvis 187, 44 og 12.

Af de 12 kvinder med syfilis var seks født i Danmark, hvilket viser, at syfilis også findes i den generelle befolkning og ikke kun blandt mænd, der har sex med mænd.

Ét barn, hvis mor ikke var testet i graviditeten, havde medfødt syfilis og ét barn var smittet med hiv under fødslen i 2016; moderen var blevet smittet efter screeningen.

Egen læge kan vælge at teste flere gang i løbet af graviditeten

Egen læge kan efter egen vurdering teste kvinder i risikogrupperne flere gange for hiv og syfilis i graviditeten, men der skal ikke indføres flere prøver i den generelle screening af gravide.

Da der findes mange falske positive screeningsundersøgelser for syfilis blandt gravide, skal der udføres fuld serologisk undersøgelse af alle, der er fundet positive i screeningstesten.

For at diagnosticere de børn, der smittes intrauterint med hepatitis B, skal den praktiserende læge undersøge alle børn, født af bærermødre, efter endt vaccinationsserie, dvs. når barnet er 13-15 måneder.

Læs mere i EPI-NYT 35/17