Godt halvdelen af de danske plejehjem undgik helt covid-19

Ny rapport fra Statens Serum Institut over covid-19 på danske plejehjem viser, at der frem til den 28. februar har været 3.680 tilfælde af covid-19 blandt plejehjemsbeboere i Danmark – og at 923 personer i blandt dem døde. Rapporten viser også, at over halvdelen af de danske plejehjem helt undgik covid-19 i perioden.

Billede fra plejehjem 02

Siden covid-19 epidemien ramte Danmark, har der været fokus på plejehjemsbeboere. Dels fordi de er en sårbar gruppe. Dels fordi man har oplevet mange smittede, indlagte og døde blandt beboere på plejehjem. Og endelig fordi denne gruppe var de første, der blev vaccineret mod covid-19.

Statens Serum Institut (SSI) har opdateret sin undersøgelse om antallet af covid-19 tilfælde, udbrud og dødsfald på danske plejehjem. Rapportens data er opgjort fra den 1. marts 2020 og et år frem. Det vil sige til den 28. februar 2021.

Læs hele SSI’s rapport om plejehjem her.

57% af plejehjemmene undgik covid-19

 Det første covid-19 tilfælde, der blev påvist hos en plejehjemsbeboer i Danmark, skete den 12. marts 2020. I alt er der blevet påvist 3.680 tilfælde af covid-19 blandt plejehjemsbeboere fra 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

I den undersøgte periode er der dog ikke blevet påvist nogen tilfælde af covid-19 på hele 57% af de danske plejehjem.

”Der har jo været indført forskellige besøgsrestriktioner og hygiejnemæssige forholdsregler på plejehjemmene under epidemien. Det har sandsynligvis været med til at forebygge, at der kom covid-19 inden for døren. Eller, hvis der gjorde, forhindret at mere end en enkelt beboer blev smittet og på den måde undgå udbrud”, siger sektionsleder Brian Kristensen fra SSI.

De fleste tilfælde forbundet med udbrud

 I 7% af de 3.680 covid-tilfælde var der tale om enkeltstående tilfælde på det pågældende plejehjem.

I resten af tilfældene var der tale om et udbrud. I alt har 31% af landets plejehjem haft covid-19 udbrud, der i gennemsnit ramte 7 beboere.

Ifølge SSI’s tal steg antallet af plejehjemsbeboere, der fik påvist covid-19, i foråret (uge 13-18) og igen i efteråret og resten af 2020.

Da der har været markant flere, som blev testet, efterhånden som epidemien skred frem, er det dog svært at sammenligne begyndelsen på covid-19-epidemien med senere i epidemien.

Størrelsesmæssige og regionale forskelle

SSI har også kigget på, om plejehjemmenes størrelse har spillet en rolle for, hvor mange covid-19 tilfælde der har været.

”Hvad angår de tilfælde, hvor der kun har været ét enkelt covid-19 tilfælde på et plejehjem, så ser det ikke ud til at spille en rolle om plejehjemmet er stort eller lille. Men der, hvor der har været et covid-19-udbrud, kan vi se en tendens til, at jo flere beboere, der bor på et plejehjem, jo relativt flere får påvist covid-19 – og jo større udbrud”, siger Brian Kristensen.

På samme måde har der været store regionale forskelle i smitten. I region Hovedstaden har der således været påvist covid-19 blandt beboerne på 9 ud af 10 plejehjem i Regionen. I Region Syddanmark er det derimod kun påvist covid-19 blandt beboerne på 2 ud af 10 af regionens plejehjem.

923 covid-19 relaterede dødsfald

Fra uge 11 sidste år til uge 8 i år har der været i alt 16.717 dødsfald blandt beboere på plejehjem i Danmark.

Heraf har der været 923 dødsfald blandt beboere, som har fået påvist covid-19 inden for 30 dage før dødsfald.

Der var relativt flest dødsfald blandt plejehjemsbeboere, som havde fået påvist covid-19, i Region Hovedstaden og færrest i Region Syddanmark.

”Det er dog vigtigt at få med, at det, at en beboer dør efter at have fået påvist covid-19, ikke er det samme som, at beboeren er død af covid-19. Man må forvente en højere andel af covid-19 dødsfald blandt plejehjemsbeboere. Dels på grund af deres høje alder. Dels på grund af at mange plejehjemsbeboere lider af anden sygdom.”, siger Brian Kristensen.

96%  er nu færdigvaccineret

Endelig viser rapporten, at rigtig mange plejehjemsbeboere er blevet vaccineret mod covid-19.

Ved udgangen af februar var der således 85% af beboerne på de danske plejehjem, der var færdigvaccinerede, mens 93% havde fået minimum første stik Pr. 29. september er 96% færdigvaccineret, og 97% har fået første stik. Desuden er ca. 88% af plejehjemsbeboerne allerede revaccineret.

Den høje andel af vaccinerede har fået antallet af plejehjemsbeboere, der får påvist covid-19, til at falde markant.

Læs mere

Læs hele SSI’s rapport om plejehjem her.

Fakta om rapporten 

Et udbrud defineres i rapporten som  en eller flere beboere på et plejehjem, der får påvist covid-19 inden for en periode på 14 dage.

Antigentests/hurtigtests er ikke medtaget i rapporten, da denne type test ikke var integreret i den nationale overvågning i undersøgelsesperioden.

Rapporten dækker kun personer, der har permanent adresse på et plejehjem.

I alt dækker rapporten de 935 plejehjem og 40.338 permanente beboere, der var i Danmark den 28. februar 2021. Dertil kommer 16.951 beboere, der havde permanent adresse på et plejehjem i perioden fra 1. januar 2020 til 27. februar 2021, men ikke boede der længere den 28. februar 2021. Endelig dækker rapporten yderligere 10 plejehjem, der er lukket i perioden.

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI