Sidste chance for gratis HPV-vaccination til drenge i catch-up programmerne

Den 31. december 2021 udløber tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge og unge mænd, der er omfattet af catch-up programmerne. For drenge over 15 år skal vaccinationsprogrammet sættes i gang senest den 31. august 2021, for at hele vaccinationsserien er omfattet af det gratis program.

Dreng 02

Så er det ved at være sidste chance for en række drenge og unge mænd for at få en gratis HPV-vaccination.

Siden februar 2020 har to grupper af drenge og unge mænd kunne få en gratis HPV-vaccination via de såkaldte catch-up programmer. Disse programmerne inkluderer:

  1. Drenge født i perioden fra den 1. januar 2006 til den 30. juni 2007.
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år den 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020. Det vil sige personer født mellem den 1. januar 1994 og den 31. december 2003. Tilbuddet falder bort, når personen fylder 26 år.

Skal starte vaccination senest den 31. august

Nogle af de inkluderede drenge er allerede fyldt 15 år. De anbefales derfor at få tre HPV-vaccinationer, modsat de normale to der bruges i børnevaccinationsprogrammet.

Da der skal gå én til to måneder mellem første og anden dosis, og tre til fire måneder mellem anden og tredje dosis, skal disse drenge i gang med deres HPV-vaccinationsforløb senest den 31. august, for at alle tre vaccinationer er gratis.

Mange er allerede vaccineret

Der er allerede mange drenge, der er blevet vaccineret under catch-up programmerne.

Hos gruppen af drenge født i 2006 har 73% indtil nu fået den første HPV-vaccination, mens 53% er færdigvaccinerede. For årgang 2007 er tallene henholdsvis 73% og 49%.

Vaccinationsdækningen blandt de ældre årgange i catch-up programmerne gruppe kan ikke regnes ud, da kriteriet ’tiltrukket af mænd’ afgøres i samråd med personens egen læge.

Vaccinationsdækningen for hele årgange kan dog udregnes. Her stiger dækningen for HPV1 fra 2% hos drenge født i 1994 til 17% hos drenge født i 2003, figur 1. Det samme mønster ses for færdiggjorte vaccinationsforløb

Beskytter mod analkræft og kønsvorter

”Det er godt at se, at 73% af drengene i de yngre årgange af catch-up programmerne har taget imod tilbuddet om HPV-vaccination. Men vi så gerne, at endnu flere kom ind og fik deres vaccinationer – og især får færdiggjort deres vaccinationsserie, mens programmerne stadig kører. HPV-vaccination er også vigtig for drenge, hvor den beskytter mod analkræft og kønsvorter”, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra Statens Serum Institut (SSI).

Drenge født den 1. juli 2007 eller senere er omfattet af gratis HPV-vaccination via børnevaccinationsprogrammet.

Status på HPV-vaccination for piger og drenge

Tilslutningen til HPV-vaccination blandt drenge er steget markant, siden de blev inkluderet i børnevaccinationsprogrammet. Mens 73% af drengene født i 2007 har fået den første HPV-vaccination, gælder det for 87% af årgang 2008.

For drengene i disse årgange er tilslutningen dermed fortsat på samme niveau som pigerne, hvor henholdsvis 86% og 89% har fået det første stik, figur 1.

Fra 2008 følger drengene godt med

Ser man på andelen af færdigvaccinerede børn, halter drengene i årgang 2007 lidt efter, da kun 49% er færdigvaccinerede, mens 74% af pigerne har fået det sidste stik. Her hører det dog med, at kun halvdelen af årgangen er født ind i det faste program, mens halvdelen har skullet vaccineres via catch-up programmet.

For årgang 2008 følger drengene dog godt med. Her er 66% af drengene færdigvaccinerede, mens det gælder 70% af pigerne.

”Den gode udvikling hos drengene ser ud til at fortsætte. De årgange, der har fået HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet, ligger stadig på niveau med pigerne. Det er rigtig glædeligt, og vi håber selvfølgelig, at fremtidige årgange også takker ja, så vi kan komme endnu nærmere vores mål om 90% dækning”, siger Palle Valentiner-Branth.

Læs mere

Se tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet

Læs mere om HPV-vaccination til piger og drenge på ssi.dk.

Se også EPI-NYT uge 34, 2021.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI