Flere ældre dør i varmen

SSI’s ugentlige overvågningsdata viser nu en overdødelighed i Danmark på grund af hedebølgen. Det gælder især blandt ældre.

Ældre 01

Statens Serum Institut overvåger hver uge året rundt antallet af dødsfald i Danmark.

Overvågningssystemet viser nu, at der i de seneste uger (særligt uge 30 og 31, 2018) har været en øget dødelighed relateret til de høje temperaturer, særligt blandt ældre personer (+65 år). Den øgede dødelighed ses af kurverne i figuren nedenfor, som viser antallet af døde hver uge fordelt på aldersgrupper. Disse tal er holdt op mod det forventede niveau for årstiden.'

På baggrund af yderligere analyser med brug af temperaturdata anslår SSI, at varmen indtil videre har været medvirkende til 250 flere døde end forventet hen over sommeren. Der kan dog være usikkerhed om tallene på grund af forsinkelse i dødelighedsregistreringen. Derfor er der foretaget en justering for forsinkelsen.

Der er også tegn på øget dødelighed blandt ældre i andre nordeuropæiske lande. Det gælder blandet andet i Sverige og Norge.

"Vores analyser viser, hvordan de seneste ugers kraftige hedebølge i Nordeuropa har haft en markant effekt på befolkningens helbred. Især ældre, spædbørn og svækkede, kronisk syge personer er udsatte i varmen. Derfor er det også vigtigt, at man tager de nødvendige forholdsregler. Man skal blandt andet sørge for at indtage rigelig væske og ekstra salt, og søge ophold i skyggen, når varmen og solen er værst", siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra SSI

For yderligere informationer om varmt vejr og sygdom henvises til Sundhedsstyrelsens aktuelle temahjemmeside.

SSI fortsætter med at overvåge udviklingen i dødelighed i Danmark og i Europa, www.euromomo.eu

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil