Nyt stort studie viser, at HPV-vaccination beskytter mod livmoderhalskræft

At HPV-vaccinationen beskytter mod kønsvorter og forstadier til kræft i livmoderhalsen er veldokumenteret. Nu bekræfter et stort svensk studie, at den også reducerer risikoen for livmoderhalskræft med hele 88%, hvis piger vaccineres, før de fylder 17 år.

HPV 01

Et stort svensk studie viser, at HPV-vaccination reducerer pigers risiko for at udvikle livmoderhalskraft betragteligt.

Forskere fra blandt andet Karolinska Instituttet og Lund Universitet har sammenlignet risikoen for at udvikle livmoderhalskræft blandt kvinder, der har modtaget mindst én HPV-vaccination, med risikoen blandt kvinder der ikke har modtaget vaccination.

Her blev over halvanden million svenske piger og kvinder i alderen 10 til 30 år fulgt i perioden 2006-2017. Studiet viser en markant lavere incidens af livmoderhalskræft hos de vaccinerede piger og kvinder i alle aldersgrupper. Og mest markant, at piger, der bliver vaccineret, før de fylder 17 år, har hele 88% lavere risiko for at udvikle livmoderhalskræft, end dem der ikke er vaccineret.

Beskytter også mod livmoderhalskræft

Det er før set, at HPV-vaccination beskytter bedre mod kønsvorter og celleforandringer i livmoderhalsen, når der vaccineres i en ung alder. Det nye studie bekræfter, at dette også er tilfældet, når det handler om livmoderhalskræft.

Risikoen for kræft faldt med 88% ved vaccination før 17-årsalderen, mens vaccination før 20-årsalderen og mellem 20 og 30 år mindsker risikoen med henholdsvis 66% og 64%. Selvom beskyttelsen falder, når vaccinationen gives efter det 17. år, er de sundhedsmæssige effekter altså stadig kæmpe store ved vaccination af kvinder, der er mellem 17 og 30 år.

Klart resultat trods kort opfølgningsperiode

Normalt er en kronisk HPV-infektion op til 20 år om, at udvikle sig til livmoderhalskræft. Derfor er de 11 år, som studiet dækker over, en relativt kort opfølgningsperiode. På trods af dette, har forskerne altså fundet en udpræget beskyttelse hos de vaccinerede piger og kvinder sammenlignet med de ikke-vaccinerede.

I 2007 begyndte man i Sverige at vaccinere piger i alderen 13-17 år med en firevalent HPV-vaccine, og det er denne type vaccine studiet undersøger. Den firevalente vaccine beskytter mod HPV-typerne 6, 11, 16 og 18, hvoraf type 16 og 18 er skyld i cirka 70% af de globale tilfælde af livmoderhalskræft. De HPV-vacciner, der har været eller er en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 2009, beskytter også mod disse to HPV-typer.

Drengene vaccineres stort set lige så meget som pigerne

I Danmark får både piger og drenge tilbud om to HPV-vaccinationer, når de fylder 12 år. Andelen af igangsatte vaccinationsforløb for piger født i perioden 2003 til 2007 har ligget på mellem 81% og 87% (vaccineret fra 2015 til 2019)

For drengene er årgang 2008 den første hele årgang, der vil være inkluderet i børnevaccinationsprogrammet. I denne årgang, der altså fylder 12 år i 2020, har 61% modtaget HPV1 og dermed igangsat et HPV-vaccinationsforløb, mens 12% er færdigvaccinerede (indtil 8. november). Hos pigerne har 65% af samme årgang modtaget HPV1, mens 14% er færdigvaccinerede.
Vaccinationsdækningen er dermed på stort set samme niveau for begge køn hos denne årgang. Den lave andel færdigvaccinerede skyldes, at der skal gå minimum fem måneder mellem den første og anden HPV-vaccination. Alle børnene i denne årgang er derfor ikke færdigvaccinerede endnu.

”Vaccinationsdækningen for børn født i 2008 er meget ligelig mellem kønnene, både når vi ser på landsplan og fordelt på landsdel. Det tyder altså på, at drengene og deres forældre har taget godt imod vaccinationsprogrammet, siden det blev sat i gang sidste år.” siger sektionsleder Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Læs mere

statistik.ssi.dk kan man se de opdaterede tal for vaccinationsdækningen hos piger, og der arbejdes på også at få vist tal for dækningen hos drenge. Man regner med, at tallene vil stige for de yngste årgange, da der normalt er en vis forsinkelse i både udførelse af vaccination og registrering, og fordi eksempelvis mange fra årgang 2008 ikke har fået den afsluttende HPV-vaccination endnu.

Læs det svenske studie: Lei, J., et al., HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med, 2020. 383(14).

Læs mere om HPV vaccination.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil