PDF-ikonPrintikon

Forskningsnyt

Anti-influenza medicin under graviditeten er ikke forbundet med risici for barnet

1. marts 2017

Behandling med anti-influenza medicin under graviditeten øger ikke risikoen for dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. Dette er det betryggende resultat af et nyt, stort, multinationalt studie med dansk deltagelse af forskere fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, der netop er publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift The BMJ.

Nyt våben i den globale kamp imod tuberkulose

27. februar 2017

En ny hudtest for tuberkulose, der er udviklet på SSI, kan med stor sikkerhed identificere den store del af verdens befolkning der er smittet med tuberkulose uden at vide det. Det muliggør udrulningen af en storstilet global behandlingsstrategi som er WHO´s nye våben i kampen mod TB.

Ny viden om resistens mod influenzamidler

3. februar 2017

Det er vigtigt hurtigt at teste patienter, der behandles med antivirale midler mod influenza, så snart mistanke om behandlingssvigt opstår. Dels for at undgå udvikling af resistens og unødig behandling med ineffektive midler dels for at forhindre spredning af resistente influenzavirae, viser ny undersøgelse fra SSI

Antropologen fandt ud af, hvorfor vaccinationer redder så mange

2. februar 2017

Professor Peter Aaby får SEB Pensions Hæderspris for sin forskning i vacciners uspecifikke effekter

Internationalt forskningsprojekt skal skabe mere viden om alvorlig luftvejsinfektion

23. januar 2017

Statens Serum Institut skal undersøge, hvor stor sygdomsbyrden i Danmark reelt er for den type luftvejsinfektioner, der skyldes RS-virus, og som kan være særdeles alvorlig for nyfødte. Desuden skal SSI forske i mulige biomarkører, der kan afsløre, om et barn er i særlig høj risiko.

Markant øget risiko for urinrørsforsnævring hos omskårne

23. december 2016

Ny dansk forskning viser, at omskårne drenge og mænd har markant øget risiko for meatusstenose, som er den lægelige betegnelse for forsnævring af urinrørsåbningen. Meatusstenose har været kendt som komplikation til omskæring i over 100 år, men den nye danske undersøgelse er det første befolkningsstudie i verden, der vurderer risikoen flere år efter indgrebet.

Nyt studie finder genetisk sammenhæng med det at få fjernet mandlerne

12. december 2016

Ved at studere genetiske data fra 16.000 personer har forskere fra Statens Serum Institut fundet frem til en genvariant, der øger risikoen for at få hyppigt tilbagevendende halsbetændelser, således at mandlerne må fjernes. Samme genvariant har samtidig betydning for andre sygdomme, hvor immunsystemet spiller en stor rolle. Resultaterne er netop offentliggjort i Journal of Medical Genetics.

Influenzavaccine under graviditeten gav ingen øget risiko for sygdom i barndommen

29. november 2016

Godt nyt for influenzavaccinerede gravide - børn af gravide, der blev vaccineret mod influenza i 2009 og 2010, har ikke været indlagt oftere end børn af uvaccinerede, viser nye, danske forskningsresultater.

Gennemgang af vaccinationsstudier i lavindkomstlande viser uspecifikke effekter af vacciner

21. november 2016

På baggrund af danske forskeres resultater iværksatte WHO en gennemgang af vaccinationsstudier, med henblik på at belyse de danske forskeres hypotese om, at vacciner udover deres sygdomsbeskyttende effekt også kan have såkaldte ”uspecifikke effekter” på immunsystemet, der kan have stor betydning for det overordnede helbred. Reviewet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal, og støtter de danske forskeres hypoteser.

Europæisk overblik over forekomst af særlig type resistente bakterier, CPE

18. november 2016

Et storstilet europæisk samarbejde har ført til, at man for første gang har et detaljeret overblik over udbredelsen af carbapenemase-producerende enterobakterier, CPE, i Europa. Resultaterne af kortlægningen, som Statens Serum Institut har deltaget i, er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Infectious Diseases.

Forskningsnyt

Søg i Forskningsnyt: