PDF-ikonPrintikon

2017

Campylobacter skyld i flest fødevarebårne infektioner i Danmark

29. juni 2017

Campylobacter er skyld i mere end 4.600 fødevarebårne infektioner og er således fortsat den hyppigste årsag til fødevareoverførte sygdomme i Danmark. Det viser den årlige rapport for 2016 om forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker, som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Forskere, myndigheder og industri overvejer tiltag, der kan føre til, at bakterien gør færre danskere syge.

Importeret malaria i Danmark ligger på et stabilt niveau

28. juni 2017

I 2016 blev i alt 101 tilfælde af importeret malaria anmeldt fra danske laboratorier til Statens Serum Institut.

Historisk høj tilslutning til de tidlige vacciner i børnevaccinationsprogrammet

27. juni 2017

Nye tal viser, at 96 % af alle fra fødselsårgang 2016 har fået den første grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Og at 92 % af børn fra fødselsårgang 2014 har fået den første MFR-vaccine.

Færre danskere smittes med listeria

27. juni 2017

Antallet af danskere, der bliver syge med listeria-infektion, er faldet siden der blev indført systematisk DNA-analyse af samtlige listeria-bakterier fundet hos mennesker eller i fødevarer fundet i den offentlige kontrol herhjemme. DNA-analysen har givet fødevaredetektiverne på SSI et effektivt våben i kampen mod den farlige bakterie, som før var næsten umulig at spore. Ved at sammenligne DNA-profilerne kan det nu ofte hurtigt spores, præcis hvilken fødevare listeria-bakterien kommer fra, og dermed forhindre, at flere bliver smittet.

Vaccinedag 2017

22. juni 2017

SSI inviterer igen i år til informationsdag om børnevaccinationsprogrammet.

Status på tilslutning til HPV-vaccinationsprogrammet

21. juni 2017

Der bliver givet væsentlig flere HPV-vaccinationer nu sammenlignet med en tilsvarende periode sidste år.

Tidlig og hård influenzasæson 2016/17

14. juni 2017

Influenzasæsonen 2016/17 var præget af, at influenzaaktiviteten begyndte tidligt på sæsonen, allerede før jul. Det sæsoninfluenzavirus, der var i omløb (influenza A (H3N2)), er kendt for at gå hårdt ud over de ældre. Der blev registreret det højeste antal indlæggelser med påvist influenza siden 2009/10, og der var markant overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover.

SSI er med til at forme fremtidens globale overvågning af fødevarebårne sygdomsudbrud

9. juni 2017

Verden over arbejder sundhedsmyndigheder og laboratorier på at indføre helgenomsekventering, som en ny fælles standardmetode til at identificere, opklare og begrænse fødevarebårne sygdomsudbrud. Metoden er både hurtigere, mere præcis og ofte billigere end mere traditionelle metoder.

Statens Serum Instituts fremtidige rammer sikret

8. juni 2017

I den økonomiaftale, regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 slås det fast, at der skal opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på SSI.

Antallet af MRSA-tilfælde i Danmark stiger fortsat

7. juni 2017

I 2016 blev der konstateret 3.550 tilfælde mod 2.973 i 2015. Dette er det højeste antal nyregistrerede MRSA-tilfælde siden meldepligten blev indført den 1. november 2006.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: