PDF-ikonPrintikon

2017

Stigning i forekomst af invasiv meningokoksygdom forårsaget af gruppe W135

8. februar 2017

I 2016 har der været otte tilfælde af denne type mod det normale gennemsnit på to årlige tilfælde. Stigningen for type W135 skal dog ses i lyset af, at man i 2016 har set det hidtil laveste antal tilfælde af meningokoksygdom i Danmark siden overvågningen begyndte i 1980.

Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 4. kvartal 2016

7. februar 2017

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Påmindelser om vaccination sendes nu til e-Boks

1. februar 2017

Statens Serum Institut sender påmindelser om manglende børnevaccination til e-Boks fra 6. februar 2017. Den nye ordning sikrer, at påmindelserne når hurtigt og sikkert frem.

Status for influenzasæson 2016/17

1. februar 2017

I Europa er der udbredt influenzaaktivitet, og der observeres overdødelighed i flere lande. I Danmark er der de seneste uger også set en støt stigning i antallet af hospitalsindlagte patienter med påvist influenzainfektion, og flere hospitaler har meldt om øget belastning og overbelægning.

Bændelorm påvist på Statens Serum Institut 2005–2015

25. januar 2017

I denne uges EPI-NYT bringes en opgørelse over antallet af infektioner med bændelorm påvist direkte (mikroskopi og/eller PCR) og indirekte (antistof-tests) på Statens Serum Institut (SSI) i perioden 2005–2015.

Stigning i antal influenzaindlæggelser

18. januar 2017

Der er set en støt stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza i løbet af den seneste 1½ måned. Der er hovedsageligt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medføre hospitalsindlæggelser og dødsfald og evt. øget belastning på sundhedsvæsnet.

Ny strategi for et mere fokuseret Statens Serum Institut

17. januar 2017

”Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning”, lyder den nye mission for instituttet, der har fokus på infektionsberedskab, biobank og biomarkører og forskning.

Statens vaccineproduktion solgt til AJ Vaccines Holding ApS

16. januar 2017

Statens Serum Institut (SSI) har overført Instituttets vaccineproduktion til AJ Vaccines A/S og solgt alle aktierne til AJ Vaccines Holding ApS. Fra i dag er det således AJ Vaccines A/S, der producerer vacciner mod fx polio og tuberkulose på SSI’s grund på Amager i København. Statens Serum Institut står fortsat, som en institution under Sundhedsministeriet, for den danske vaccineforsyning.

Den danske stat indgår aftale om levering af influenzavaccine i tilfælde af en influenzapandemi

11. januar 2017

Statens Serum Institut har på vegne af den danske stat indgået en aftale med GlaxoSmithKline om levering af influenzavaccinen Adjupanrix i tilfælde af en ny influenzapandemi – en såkaldt pandemigaranti.

Infektionssygdomme i 2016

11. januar 2017

Traditionen tro beskriver årets første EPI-NYT vigtige begivenheder i relation til infektioner og vacciner fra det nu afsluttede år.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder: