Kvalitetssikring af analyser

Troværdighed og faglighed er essentielt for det arbejde, Statens Serum Institut (SSI) udfører. Det er derfor helt afgørende, at der ikke kan herske tvivl om korrektheden af analyser og resultater fra SSI. Derfor sætter SSI høje krav til kvalitetskontrol af vores metoder og at laboratorierne er under løbende kontrol.

Mange af de diagnostiske analyser, som udføres på SSI, er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 17025. Akkrediteringsstatus for den enkelte analyse fremgår af Diagnostisk Håndbog samt af nedenstående liste over akkrediterede analyser.

Læs mere om DANAK - den danske akkrediteringsfond.

Hvad betyder en akkreditering

SSI's prøvelaboratorier bliver løbende bedømt af eksterne tekniske eksperter i henhold til internationalt anerkendte standarder og har demonstreret kompetence og upartiskhed.

Ved at akkreditere analyser, giver vi brugerne mulighed for at foretage et valg – og ikke en satsning – mellem de organisationer, der kan dokumentere deres kompetencer. SSI kan dokumentere over for sine brugere, at vi lever op til kravene i internationale standarder.

DANAK logo

Hvordan foregår det praktisk

Kvalitetssikringen betyder også, at analyserne udføres standardiseret, uafhængigt af personale og tid, at analyseudstyr valideres/kalibreres regelmæssigt, og at der er etableret målsætninger for den service, som ydes til brugerne.

Som led i kvalitetssikringen registrerer SSI alle reklamationer og klager samt udarbejder afvigelsesrapporter for de akkrediterede områder. De akkrediterede afdelinger modtager jævnligt tilsynsbesøg af fagligt kompetente assessorer, der konstaterer eventuelle afvigelser med krav om udbedring. SSI opretholder et stort internt audit team, der løbende holder interne audits på tværs af afdelingerne.

Se SSI's akkrediteringsdokument (PDF).

See English version of SSI's Accreditation document (PDF).

Se liste over SSI's akkrediterede aktiviteter.

Akkrediterede undersøgelser

Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00