Rubellavirus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 270)

Indikation

Formodning om akut eller kongenit rubella (Røde hunde).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved formodning om akut infektion, fx pga. smitteudsættelse eller suspekt småplettet eksanthem: Første blodprøve tages hurtigst muligt og næste blodprøve en til to uger senere.

Ved formodning om kongenit infektion: En prøve er tilstrækkelig; enten navlesnorsblod eller blod udtaget fra barnet selv. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Vaccinationsstatus, kliniske symptomer og tidspunkt for evt. kendt smitteudsættelse ønskes anført. Hvis patienten er gravid, oplyses graviditetsuge.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv samt tolkning

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Analyseresultat

Klinisk situation

IgG Påvist og IgM Ikke påvist:

Ingen tegn på akut infektion. Patienten er immun over for rubella.

IgG Ikke påvist og IgM Ikke påvist:

Ingen tegn på akut infektion. Patienten er ikke immun over for rubella. Vaccination anbefales (efter afsluttet graviditet).

IgG Påvist og IgM Påvist:

Foreneligt med akut rubella infektion eller nylig MFR-vaccination. IgM antistof kan sædvanligvis påvises 4-7 dage efter eksanthem debut og vedvare i 6-7 uger derefter. Hos enkelte personer er det positive IgM fund udtryk for uspecifik reaktivitet. Undersøgelse for IgG antistof aviditet udføres. Ny blodprøve anbefales.

Gravide, der ikke er sikkert immune over for rubella:

Ny serologisk kontrol ved udgangen af 16. graviditetsuge tilrådes, og vaccination anbefales efter afsluttet graviditet. Under rubellaepidemi tilrådes serologisk kontrol hver 2. uge til udgangen af 16. graviditetsuge.

 

Bemærkning

Ved tilstedeværelse af såvel IgG som IgM rubellaantistof vil der automatisk blive pålagt en aviditets analyse (R-nr. 272).

Analysens princip

Påvisning af IgG og IgM antistof ved ELISA.

Synonym

Røde hunde

Bestillingskode

NPU14062 P—Rubellavirus-antistof; arb.k.(liste; proc.)
342851000100000 Rubella virus (røde hunde) IgM IgG (sygdom?) - Fuldblod
342851000900000 Rubella virus (røde hunde) IgM IgG (sygdom?) - Serum
342851001000000 Rubella virus (røde hunde) IgM IgG (sygdom?) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14062 Rubellavirus-antistof
NPU12411 P—Rubellavirus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12412 P—Rubellavirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU21606 Rubellavirus-antistof(P; IgG)—Rubellavirus-antistof(IgG; høj aviditet); stoffr.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
395 827,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00