Chlamydia antistof (CKT) (R-nr. 311)

Indikation

Formodning om infektion med Chlamydia species, især ved luftvejsinfektioner. Chlamydia trachomatis kan give invasiv infektion (LGV). Ved mistanke om LGV kan CKT-undersøgelse bidrage til diagnosen (men PCR på biopsi materiale er bedre).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet. Derefter ny prøve efter 2-3 uger og evt. tredje prøve 6-8 uger senere.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, tidspunkt for sygdommens begyndelse, evt. formodning om seksuelt overførbar infektion eller kontakt til fugle ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Positivt resultat angives som styrkegrader: 1, 2, 3 osv. Stærkest positive fund er ca. 20. Analyseusikkerheden er +/-1 styrkegrad, fx (5) 6 (7). Hvis det positive resultat er atypisk, angives ingen styrkegrad og svaret formuleres: Positiv, uaflæselig. I de sjældne tilfælde hvor prøven binder komplement uden tilstedeværelse af antigen svares: Prøven antikomplementær.

Svartid

Analysen udføres 1-2 gange ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

En stigning på ≥ 3 styrkegrader eller en styrkegrad på ≥ 6 tyder på aktuel infektion. Eftersom der anvendes et gruppeantigen (se Undersøgelsens princip), skal et positivt fund altid sammenholdes med de kliniske symptomer og epidemiologiske forhold.

Bemærkning

Hvis det er relevant, kan suppleres med undersøgelse for IgG og IgM antistoffer rettet mod C. pneumoniae og C. psittaci (ved mistanke om Ornitose).

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 styrkegrad inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på styrkegrad 6.

Analysens princip

Komplementbindingstest med et gruppeantigen som er fælles for Chlamydia pneumoniae, C. psittaci og C. trachomatis.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen, kontroller og komplement
Internt reference nummer: R-nr. 311
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Chlamydia komplementbindingstest, CKT Tidligere betegnet Ornitose, TWAR og Chlamydia (Lygranum)

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU08011 P—Chlamydia-antistof; arb.k.(proc.) = ?
142801000100000 Chlamydia genus komplementbindingstest (CKT) - Fuldblod
142801000900000 Chlamydia genus komplementbindingstest (CKT) - Serum
142801001000000 Chlamydia genus komplementbindingstest (CKT) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08011 P—Chlamydia-antistof; arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
602 648,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Luftvejslaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00