Leptospira antistof (Weil) (R-nr. 343)

Indikation

Mistanke om pågående infektion med Leptospira.

Akut kraftig influenzalignende sygdom opstået efter kontakt med helt friskladt urin fra små gnavere og kendt inficerede husdyr, fx ved arbejde i kloakker, ved åbne fodersteder og med foder opbevaret uden tilstrækkelig beskyttelse.

Kontakt med ferskvand i områder, der kan være kontamineret med urin fra inficerede dyr. I Danmark gælder det især åer i bymiljø, dambrugsarbejde, kloakarbejde, landbrugsarbejde og lystfiskeri. I troperne/subtroperne drejer det sig om rafting, jungletrekking, ophold i oversvømmede områder, rismarker og områder med åbne kloakker.

Der er øget forekomst i sommer- og efterårsmåneder, især i perioder med megen nedbør. Transmission kan forekomme hele året, især i troperne og Asien.

Formodet infektionsbetinget akut nyre- og/eller leverinsufficiens.

Leptospirose kan kun diagnosticeres ved brug af Leptospira specifik PCR, dyrkning eller antistoftest.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 3 (1) mL

Spinalvæske analyseres ikke i denne analyse, men vil automatisk blive undersøgt ved PCR se (R-nr. 065), hvis dette prøvemateriale modtages.

Der bør indsendes en referenceprøve udtaget så tidligt som muligt i sygdomsforløbet og en diagnostisk prøve, der tidligst kan forventes positiv på 7. sygdomsdag og i de fleste tilfælde på 14. sygdomsdag.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Symptomer, rejser, tidspunkt for sygdommens begyndelse og eksposition for gnavere eller gnaver-inficeret ferskvand ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titer samt non-reaktiv (værdier mindre end titer 100) eller positiv (værdier større end eller lig med titer 100).

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved akut leptospirose kan antistof tidligst påvises i blodet 7. sygdomsdag. I de følgende 1-2 uger fremkommer stigende mængder af antistof mod mange forskellige serovar, hvoraf den aktuelt sygdomsfremkaldende type oftest har de laveste titre. Denne paradokse reaktion er efter 1-2 måneder afløst af en høj årsagsspecifik titer og faldende titre for de øvrige serovar. Ud fra antistofmønstret er det således ikke muligt at stille en typediagnose før sent i sygdomsforløbet. Antibiotikabehandling tidligt i sygdommen kan mindske antistofdannelsen. Efter overstået sygdom resterer den typespecifikke reaktivitet i 6 måneder til 2 år. Typediagnosen kan i en del tilfælde pege på en sandsynlig primær smittekilde. De forskellige Leptospira er tilpasset forskellige værter, oftest gnavere, som udskiller leptospirer med urinen til stadighed, uden at vise tegn på sygdom.

I tabellen ses eksempler for hyppige serovar som forskellige dyr kan udskille. Mange andre dyrearter kan også inficeres.

Reservoirvært

Serovar

Rotte

Icterohæmorrhagiae

Markmus

Sejroe

Sejroe Halsbånd mus

Sejroe, hardjo, saxkoebing

Brandmus (Lolland-Falster)

Pomona

Sydmark mus (Midt-Sydjylland)

Grippotyphosa

Pindsvin

Bratislava

Hund

Canicola

Klovdyr

Hardjo, pomona, grippotyphosa

Hest

Pomona, icterohaemorrhagiae, sejroe

 

Dog kan nogle serovar være sygdomsfremkaldende i dyr.

Det er kendt at hunde bliver syge af serovar icterohaemorrhagiae og de kan derfor vaccineres mod denne serovar.

Bemærkning

Antistoffer fremkommer først 7-14 dage efter debut. I de første 5-6 sygdomsdage kan Leptospira påvises ved PCR analyse og evt. dyrkning af blod. Ved meningitis kan leptospirer påvises i spinalvæske ved dyrkning og PCR. I 3.-4. sygdomsuge kan der forbigående optræde leptospirer i urinen. De kan påvises ved PCR og dyrkning.

Leptospirose anmeldes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 2 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 100.

Analysens princip

Mikroagglutinationsanalyse. Prøven undersøges over for 17 forskellige serovar. Positive fund udtitreres.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 343
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Leptospirose, Weils sygdom

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12657 P—Leptospira-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
149051000100000 Leptospira antistof - Fuldblod
149051000900000 Leptospira antistof - Serum
149051001000000 Leptospira antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12657 Leptospira-Ab gruppe
NPU28206 P—Leptospira interrogans serovar Hardjo-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28207 P—Leptospira broomii-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU58417 P—Leptospira interrogans serovar Hebdomadis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28621 P—Leptospira borgpetersenii serovar Tarassovi-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28622 P—Leptospira kirschneri serovar Cynopteri-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28623 P—Leptospira interrogans serovar Autumnalis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28646 P—Leptospira interrogans serovar Copenhageni-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28647 P—Leptospira borgpetersenii serovar Javanica-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28658 P—Leptospira borgpetersenii serovar Ballum-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28659 P—Leptospira kirschneri serovar Grippotyphosa str. Moskva-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28791 P—Leptospira biflexa serovar Patoc-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28792 P—Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28793 P—Leptospira interrogans serovar Canicola-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28795 P—Leptospira borgpetersenii serovar Sejroe-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28796 P—Leptospira interrogans serovar Pomona-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU58397 P—Leptospira interrogans serovar Bratislava-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28798 P—Leptospira interrogans serovar Bataviae-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
606 1.841,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00