Tarmpatogene bakterier (TPB) inkl. diarréfremkaldende E. coli (R-nr. 159)

Indikation

Klinisk: Svær eller længerevarende diarrésygdom, blodtilblandet diarré, spædbarnsdiarré, rejsediarré eller mistanke om hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS).

Profylaktisk: Diarrésygdom hos personer hvis arbejde indebærer risiko for smittespredning, fx personer, der håndterer uindpakkede levnedsmidler, som ikke efterfølgende varmebehandles, og personer der deltager i direkte pleje eller behandling af børn, gamle eller syge.

Epidemiologisk: Diarrésygdom hos personer, der lever i omgivelser med ophobning af diarrésygdom (se under bemærkninger).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

I almindelighed fæces (5-10 mL i fæcesrør med prøvetagningsske), men undersøgelsen kan også udføres på tarmindhold fra forskellige dele af fordøjelseskanalen eller på andet blandingsinficeret materiale eller rektalpodning.

Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken. I hjemmet kan anvendes en rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transport undgås. Dersom afføringen ved senere kontrolundersøgelse er fast, øges undersøgelsens følsomhed, hvis patienten før prøvetagningen har fået peroralt laksans.

Ved diarrésygdomme påvises bakterierne bedst i fæces fra de første sygdomsdage. Ved septiske salmonella infektioner (tyfus og paratyfus) forekommer bakterierne inkonstant i fæces i sygdommens begyndelse (men de kan da påvises ved almindelig bloddyrkning). Første prøve bør tages før påbegyndelse af antibiotisk behandling; evt. kontrolprøve tidligst 3-4 dage efter behandlingens ophør. Ved akut diarré tages der 1 prøve, hvis denne er negativ og patienten fortsat har diarré da tages der yderligere 2 prøver. Ved diarré af > 1 uges varighed tages der 3 prøver straks. Prøven bør ikke udtages på tidspunkter, der medfører, at den modtages i laboratoriet på lør-, søn- eller helligdage, med mindre der er truffet særlig aftale herom.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) med oplysning om klinisk diagnose, sygdomsvarighed, forudgående udlandsophold, lignende sygdomstilfælde i patientens omgivelser og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Forsendelsesmåden skal sikre, at der går mindre end 1 døgn fra prøvetagningen til modtagelsen i laboratoriet.

Svar

  • Vækst
  • Ingen vækst

Svartid

Skriftligt svar afsendes normalt 3 døgn efter dyrkningens igangsættelse.

Ved fund af sygdomsfremkaldende bakterier: Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Negativt bakteriefund udelukker ikke en bestemt sygdom. Bakteriepåvisningen kan svigte fordi udskillelsen er sparsom, ophørt eller undertrykt af antibiotika. Positivt bakteriefund kan ses under aktuel sygdom og efter overstået sygdom eller - ved tyfus og paratyfus - som led i en kronisk infektion med vedvarende udskillelse. Isolation fra raske er oftest udtryk for en forbigående bakteriebærertilstand (stum infektion).

Bemærkning

EPEC (enteropatogene (spædbarnspatogene) Escherichia coli) kan være årsag til diarré hos børn under 2 år.

AEEC (intiminproducerende Escherichia coli) kan være årsag til langvarig diarré (> 14 dage) hos patienter.

STEC Shiga toksinproducerende E. coli (også tidligere kaldt verotoksinproducerende Escherichia coli) er en væsentlig årsag til blodig diarré og kan forårsage hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) som er en af de hyppigste årsager til akut nyresvigt hos børn.

ETEC (enterotoksigene Escherichia coli) er den hyppigste bakterielle årsag til diarré i forbindelse med rejse til 3. verdenslande.

EIEC (enteroinvasive Escherichia coli) er associeret med udlandsrejse.

Ved ophobning af diarrétilfælde, fx i institutioner eller ved levnedsmiddelbårne udbrud, hvor det påtænkes at undersøge et større antal patienter, skal laboratoriet underrettes telefonisk i forvejen og aftale træffes om indsendelse af prøverne. Som indledning vil det ofte være hensigtsmæssigt at indsende fæcesprøver samtidigt fra fx 5-7 af de syge personer, fortrinsvis fra patienter med udtalte sygdomssymptomer.

Aeromonas, Plesiomonas og Vibrio-arter er medtaget i standardundersøgelsen, fordi de let genkendes ved den anvendte, generelle dyrkningsmetode. Sygdom forårsaget af disse bakterier erhverves sjældent i Danmark.

Analysens princip

Tarmpatogene bakterier: Dyrkning for Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio. Desuden dyrkes for Escherichia coli med efterfølgende detektion af specifikke virulensgener for følgende grupper af diarréfremkaldende E. coli: Shiga toksinproducerende Escherichia coli (STEC) (fx E. coli O157), enteropatogene (spædbarnspatogene) Escherichia coli (EPEC), enterotoksigene Escherichia coli (ETEC), enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) og intiminproducerende Escherichia coli (AEEC).

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 159
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00159
108013043300000 Tarmpatogene bakterier inkl. E.coli Dyrkning - Fæces

Svarkode

SSI00159

Pris

Artikel nr. Pris 2024
44045 2.404,00
53323 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Diagnostik & Typning

T. 3268 8600
F. 3268 8130
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00