Cryptosporidium (mikroskopi) (R-nr. 073)

Indikation

Formodning om infektion med Cryptosporidium, især hos patient med nedsat immunforsvar, men i øvrigt ved længerevarende diarré efter udlandsophold eller udbrud af diarré i institution eller lign.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Ca. 5 g fæces uden tilsætning, gerne med blodige eller purulente partier

Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken eller i rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til så lækage under transport undgås.

Ved gentagne undersøgelser foretages prøvetagning på forskellige afføringsprøver.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Indikationen for undersøgelsen ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg og beskyttelseshylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses eller opvarmes til 40 °C.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2-4 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat, dvs. påvisning af Cryptosporidium spp. i prøven, er diagnostisk. Effektiv behandling kendes endnu ikke; forsøgsvis anvendes nitazoxanid. Negativt resultat udelukker ikke infektion og bør vurderes i forhold til de kliniske symptomer, og et negativt resultat bør bekræftes ved 3 undersøgelser på 3 forskellige afføringsprøver

Bemærkning

Hos immunologisk normale patienter ophører diarréen sædvanligvis efter 1-3 uger, og fæces er sædvanligvis negativ for Cryptosporidium 1 uge senere.

Analysens princip

Påvisning af oocyster af Cryptosporidium spp. ved mikroskopi af specialfarvet, koncentreret sediment.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diver reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 073
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU28302 F—Cryptosporidium; arb.indh.(proc.) = ?
410603043300000 Cryptosporidium Mikroskopi - Fæces

Svarkode

NPU28302 F—Cryptosporidium; arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
292 900,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00