Francisella tularensis antistof (R-nr. 309)

Indikation

Feber, sår evt. med regional lymfeadenitis efter insektbid, flåtbid eller kontakt med vildt. 

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Ved akut infektion fremkommer antistoffer efter ca. 1-2 ugers sygdom. Prøver taget med 1 uges mellemrum kan være nødvendige for at påvise titerstigning og dermed opnå diagnostisk afklaring.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant) med oplysninger om dato for sygdommens begyndelse, symptomer, udlandsophold og evt. antibiotikabehandling.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Non-reaktiv eller positiv titer angivet som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse. Ved kraftigt positivt svar afgives svar om muligt telefonisk.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titeren topper efter 4-8 uger og kan forblive høj i flere år. En enkelt titer større end 100 hos en patient, som har været syg i mindst to uger, indikerer infektion.

Bemærkning

Antistoffer, som agglutinerer Francisella tularensis, kan også agglutinere Brucella, men almindeligvis er titeren for Brucella meget lavere.

Differentialdiagnose: Kattekradssyge med påvisning af antistoffer mod Bartonella henselae og Bartonella quintana.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 100.

Analysens princip

Serum i fortyndinger fra 1:10 til 1:200 undersøges for agglutinerende antistoffer mod F. tularensis. Titer er reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 309
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Harepest, tularæmi

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU08038 P—Francisella tularensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
143001000100000 Francisella tularensis (harepest) antistof - Fuldblod
143001000900000 Francisella tularensis (harepest) antistof - Serum
143001001000000 Francisella tularensis (harepest) antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU08038 P—Francisella tularensis-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
610 2.343,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00