Ureaplasma species (dyrkning) (R-nr. 152)

Indikation

Hos kvinder: Ved opklaring af febrilia efter abort eller fødsel og i forbindelse med øvre genitalinfektion hvor prøver fra øvre genitalia kan udtages.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Pneumoni, meningitis, septikæmi.

Hos patienter med immundefekt, primært agammaglobulinæmi, eller immunsuppression: Arthritis, bløddelsinfektioner eller sepsis med uopklaret ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner med uopklaret ætiologi bør undersøges for M. hominis og U. urealyticum.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Slimhindesekret og lignende

Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts), ESwab eller med flock podepind i UTM transportmedium. Urin og materiale fra andre lokaliteter, fx peritonæum, sår eller led, opsamles og indsendes i sterilt glas.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

UTM transportmedium med flock podepind, kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab og beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven skal så vidt muligt være afdelingen i hænde inden 24 timer efter prøvetagningen.

Svar

Ingen vækst af/vækst af Ureaplasma, få, en del, mange.

Svartid

Skriftligt svar afsendes 2-3 dage efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af

Ureaplasma: Få, en del eller mange kolonier.

Tolkning og reference-værdier/interval

Undersøgelsen bør kun udføres i særlige tilfælde, da den kliniske relevans af positivt fund er omdiskuteret. Positivt fund med vækst af mange kolonier kan regnes for signifikant ved non-gonoroisk, non-klamydiel urethritis hos mænd hvor infektion med Mycoplasma genitalium er udelukket. Betydningen af positivt fund skal dog tolkes med forsigtighed, da ca. 40% af raske mænd er bærere. Arten Ureaplasma urealyticum er blevet opdelt i to arter (Ureaplasma urealyticum og Ureaplasma parvum). Hos mænd er U. urealyticum associeret med urethrit, hvorimod U. parvum forekommer hyppigt hos raske. Der er derfor indført en PCR undersøgelse (se R-nr. 676) som kan adskille de to arter og hvor påvisning af mange U. urealyticum bakterier er associeret med urethrit hos mænd. Der foreligger ikke undersøgelser af, hvorvidt artsopdelingen er klinisk relevant hos kvinder. Ca. 40-50 % af raske kvinder er koloniseret med ureaplasmer, hvorfor positivt fund skal tolkes med forsigtighed. Ved behandling af kvinder bør der udelukkende vurderes på den kliniske effekt og ikke kontrolpodes da ureaplasmerne er svære at udrydde fra vaginalfloraen. I øvrigt kan rådgivning om tolkning fås ved telefonisk henvendelse til laboratoriet.

Bemærkning

Podematerialet kan desuden undersøges for gonokokker, Mycoplasma genitalium og Mycoplasma hominis.

Analysens princip

Dyrkning på og i specialsubstrater.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12777 Syst(spec.)—Ureaplasma urealyticum; arb.k.(proc.) = ?
506001030000000 Ureaplasma species Dyrkning - Ledvæske
506003000100000 Ureaplasma species Dyrkning - Urin
506005000030020 Ureaplasma species Dyrkning - Podning - Peritoneum
506005010030400 Ureaplasma species Dyrkning - Slimhinde - podning - Uretra
506005010030760 Ureaplasma species Dyrkning - Slimhinde - podning - Cervix
506005030000000 Ureaplasma species Dyrkning - Sår - podning
506006020030020 Ureaplasma species Dyrkning - Væske - Peritoneum

Svarkode

NPU12777 Syst(spec.)—Ureaplasma urealyticum; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
448 431,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Legionella & Mycoplasma 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00