Chlamydia pneumoniae antistof (IgG, IgM) (R-nr. 315)

Indikation

Formodning om luftvejsinfektion med Chlamydia pneumoniae.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøven tages tidligst muligt i sygdomsforløbet, derefter ny prøve efter 1-3 uger og evt. tredje prøve 6-8 uger senere.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titer angives som reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titer ≥ 80 af IgM antistoffer og/eller > 4-fold stigning af IgG antistoffer er tegn på aktuel eller nyligt overstået infektion med C. pneumoniae. Titer ≥ 800 af IgG besvares som positiv men ses hos ca. 10% af personer uden kliniske tegn på C. pneumoniae infektion. IgG antistoffer kan hos mange patienter påvises i flere år efter overstået infektion.

Bemærkning

Ved primær infektion påvises IgM antistoffer som regel 2-3 uger og IgG antistoffer som regel 5-6 uger efter smittetidspunktet. Krydsreaktion med antistoffer mod C. trachomatis, C. psittaci og enkelte andre species, fx Bartonella, forekommer. Ved mistanke om ornitose/psittakose bør der sendes prøver til både CKT (Chlamydia antistof R-nr. 311) og C. pneumoniae antistof (IgG, IgM), se undersøgelsens princip herunder og analysen Ornitose (psittakose) antistof R-nr. 371.

Måleområde og måleusikkerhed

IgG: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 800.

IgM: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 80.

Analysens princip

Som antigen anvendes C. pneumoniae elementærlegemer (den infektiøse form af bakterien), og testen udføres som indirekte immunfluorescenstest med påvisning af IgG og IgM antistoffer. Resultatet angives som en titer. IgM-testens evt. falsk positive resultater forårsaget af reumafaktor er eliminerede. Analysen indeholder også et C. psittaci antigen (ornitose/psittakose), denne del-analyse er ikke fuldt valideret til diagnostik af ornitose/psittakose men positive resultater svares ud og giver indikation på ornitose/psittakose.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

SSI00315
142601000100000 Chlamydia pneumoniae antistof - Fuldblod
142601000900000 Chlamydia pneumoniae antistof - Serum
142601001000000 Chlamydia pneumoniae antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

SSI00315 Chlamydia antistof(IgM og IgG)
NPU12061 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12062 P—Chlamydia pneumoniae-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 
NPU13628 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13629 P—Chlamydia psittaci-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.) 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
621 1.039,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Widal Laboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00