Parasit (Cyste+Ormeæg+Orme) (R-nr. 071)

Indikation

Alle patienter mistænkt for tarmparasitter, herunder patienter som har opholdt sig i tropiske eller subtropiske områder. Diarré hos patienter med nedsat immunforsvar og hos patienter i børneinstitutioner.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces uden tilsætning ca. 5 g, til 1. rille i fæcesrøret. Formet fæces er mest velegnet, tynd fæces mindre velegnet; se Tolkning.

Prøven skal tages fra frisk fæces. Prøven må ikke forurenes med fæces eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken. I hjemmet kan anvendes en rengjort og skoldet potte eller skål. Der tages prøvemateriale både fra udsiden og det indre af formet fæces. Ved inhomogen fæces tages prøvemateriale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige partier. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til, så lækage under transporten udgås.

Ved gentagne undersøgelser tages prøverne fra forskellige afføringer. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) eller blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant). Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese og eosinofiltal ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2-4 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af patogene parasitter er diagnostisk. Fund af morfologisk ubestemmelige parasitter bør medføre yderligere klinisk og parasitologisk udredning. Fund af overvejende apatogene parasitter (Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba bütschlii, Blastocystis, Trichomonas hominis, Chilomastix mesnili mfl.) kan indikerer, at patienten har indtaget fækalforurenede drikke- eller madvarer, men dette er ikke behandlingskrævende i sig selv hos patienter med normalt immunforsvar. Fund af Charcot-Leyden krystaller, som er omdannelsesprodukter fra eosinofile leukocytter, ses ved tarmparasitose, men også ved andre sygdomme.

Negativt fund besvares: Parasitter ikke påvist. Resultatet bør sammenholdes med de kliniske symptomer. Ved fortsat klinisk mistanke om infektion bør der undersøges mere end 3 prøver udtaget fra forskellige afføringer. Ved stærk diarré og negative fund bør undersøgelserne gentages, når diarréen er overstået, eller undersøges med en PCR metode, fx (R-nr. 070). Ved negative fund bør der i visse tilfælde udføres specialundersøgelser, især hvis patienten har nedsat immunforsvar eller forhøjet eosinofiltal.

Bemærkning

Oocyster af Cryptosporidium spp. og Mikrosporidium spp. påvises bedst i fæces ved specialfarvning eller ved PCR. Æg af børneorm forekommer sjældent i fæces; disse påvises ved analaftryk. Æg af Taenia spp. (okse- eller svinetinte-bændelorm) ses sjældent i fæces. Kvitterede led opsamles og indsendes i rent fæcesrør med henblik på artsbestemmelse. Æg af Schistosoma spp. er ofte så fåtallige i fæces, at påvisning ved standardundersøgelsen mislykkes. Specialundersøgelse af 10-15 g fæces er meget tidskrævende og udføres kun efter aftale. Larver af Strongyloides spp. som ikke påvises ved standardundersøgelsen, kan evt. påvises efter dyrkning af fæces på kulgranulat. Denne specialundersøgelse udføres kun efter aftale. Trofozoitter af Balantidium coli, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia kan det være indiceret at lede efter ved akut sygdom med kraftigt forøget tarmpassage, hvor cyster ikke kan påvises i fæces ved standardundersøgelsen. Undersøgelsen udføres bedst på frisk fæces ved kropstemperatur, hastefremsendt i termobeholder. Denne undersøgelse udføres kun efter aftale. Undersøgelsen kan også udføres på fæces fikseret med SAF eller vha. PCR.

Analysens princip

Standardundersøgelse til påvisning og identifikation af cyster af tarmprotozoer, ormelarver og ormeæg ved mikroskopi efter sedimentering med etylacetat.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 071
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU26655 F—Parasit(Cyste+Ormeæg); taxon(proc.) = ?
410053043300000 Parasit Identifikation - Fæces

Svarkode

NPU26655 F—Parasit(Cyste+Ormeæg); taxon(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
16345 1.144,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00