Streptococcus antistof (Streptococcus pyogenes mfl.: Antistreptolysin O og Antistreptokok DNAse B (AST og ASDB)) (R-nr. 355)

Indikation

Formodning om akut febris rheumatica eller glomerulonephritis. Differentialdiagnostisk ved visse reumatologiske lidelser.
Forsøg på ætiologisk udredning ved peritonsillær absces og formodede streptokokforårsagede hudinfektioner. Undersøgelsen er uden værdi ved akut pharyngitis/tonsillitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning tidligst muligt i sygdomsforløbet og mindst 1 gang senere, fx efter 2-4 uger.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 3 "Antistoffer" (rød kant).

Foreløbig diagnose ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Resultatet angives i enh./mL serum.

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

AST: Ofte forhøjet hos personer, som er eller har været inficeret med gruppe A, C eller G streptokokker.
ASDB: Ofte forhøjet hos personer, som er eller har været inficeret med gruppe A streptokokker. AST og/eller ASDB: Forhøjede værdier fremkommer 2-4 uger efter en infektion med gruppe A streptokokker. Dog ses maksimum titre for ASDBs vedkommende ofte først 6 uger efter infektion. Værdierne normaliseres i reglen gradvist i løbet af uger eller måneder, men hos enkelte personer holder de sig uændret i årevis.

En værdiændring til mere end den dobbelte eller mindre end den halve værdi kan tillægges betydning. Stigning til mere end den dobbelte værdi fra 1. til 2. blodprøve ses ved nylig streptokokinfektion. Fald til mindre end den halve værdi i 2. blodprøve svarer til tidligere streptokokinfektion.

Ved tonsillitis acuta har analyserne sjældent diagnostisk værdi. Selv uden behandling fremkommer forhøjede værdier kun hos ca. 45 % af patienterne, og værdierne er sædvanligvis kun moderet forhøjede (800-1600 enh./mL).

Ved febris rheumatica eller glomerulonephritis acuta har ca. 95% af patienterne forhøjede værdier, og værdierne er ofte stærkt forhøjede: AST > 1.000, ASDB > 12.000. Der er ikke nødvendigvis en signifikant stigning i begge streptokokantistoffer.

Ved reumatoid artrit har ca. 40% af patienterne forhøjede værdier.
Falsk forhøjet AST kan ses hos patienter med højt niveau af serumlipider i blodet (hepatitis eller nefrose).

Metode Ikke forhøjet Tvivlsomt Forhøjet
ASDB Børn < 15 år < 400 400-800 > 800
Voksne < 400 400 > 400
AST ≤ 100 ≥ 200

Biologisk variation forekommer. Hos raske personer kan der ses forhøjede værdier hos ca. 13% i alderen 6-17 år, og i aldersgruppen 18-90 år kan man finde forhøjede værdier hos op til 5% og tvivlsomt forhøjede værdier hos ca. 11%. 

Måleområde og måleusikkerhed

ASDB: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 800.

AST: Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 200.

Analysens princip

AST: Hæmning af lyse af kaninerytrocytter.

ASDB: DNAse B betinget nedbrydning af farvet kompleks mellem DNA substrat og methylengrønt.

Synonym

Streptokokantistoffer, Antistreptolysin O-(AST) og Antistreptokok DNAse B (ASDB)

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU12045 P—Streptococcus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
140151001000000 Streptokokantistof (AST og ASDB) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU12045 Streptococcus-antistof
NPU08093 P—Streptolysin O-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU18342 P—Streptococcus DNAse B-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
449 657,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Serologi, Pneumokoklaboratoriet

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00