Epstein-Barr virus (Human gammaherpesvirus 4) antistof (R-nr. 205)

Indikation

Formodning om mononukleose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL
  • Serum 2 (1) mL

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, tidspunkt for sygdommens begyndelse samt evt. anden underliggende sygdom ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres hver 2. uge. Svar afgives straks herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

På svarsedlen er prøvens resultater tolket efter følgende retningslinjer:

Resultat Klinisk situation
VCA IgM VCA IgG EBNA IgG
- - - Ikke tidligere EBV infektion
+/++ -/+ - Primær infektion, tidlig fase
++ +/++ - Primær infektion, sen fase
- +/++ - Tyder på primærinfektion (< 3-6 mdr.). Mønsteret kan dog sjældent ses ved tidligere infektion hvor EBNA antistoffer er tabt jf. nedenfor.
- +/++ +/++ Tidligere infektion, > 3-6 mdr. siden
+/++ +/++ +/++ "Reaktivering". Klinisk betydning ukendt.

Tidligt i sygdomsforløbet kan virus i nogle tilfælde påvises ved PCR, mens der endnu ikke er påviselige EBV antistoffer. Ved primær infektion udvikles først VCA-IgM antistoffer og derefter VCA-IgG antistoffer. 2-6 mdr. efter primær EBV infektion udvikles EBNA-IgG antistoffer, og samtidig forsvinder VCA-IgM antistofferne. Koncentrationen af EBNA antistoffer vedbliver at stige i op til 2 år efter den primære infektion. EBNA-IgG og VCA-IgG antistoffer forbliver påviselige i serum i resten af patientens liv. Der kan dog sjældent ses tab af EBNA antistoffer.

Bemærkning

Ved påvist VCA-IgM eller VCA-IgG alene konfirmeres med PCR for EBV DNA.

Analysens princip

Separat påvisning af IgG og IgM antistof ved indirekte ELISA mod EBV-Viral capsid antigen (VCA), VCA-IgG og VCA-IgM. Påvisning af IgG antistof mod EBV-nuklear antigen ved capture EIA, EBNA-IgG.

Synonym

EBV, EBV antistof, human herpes virus 4 (HHV 4), mononucleose, kyssesyge

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU14054 P—Human gammaherpesvirus 4-antistof; arb.k.(liste; proc.)
340401000900000 Epstein-Barr virus (EBV) antistof (sygdom?) - Serum
340401000100000 Epstein-Barr virus (EBV) antistof (sygdom?) - Fuldblod
340401001000000 Epstein-Barr virus (EBV) antistof (sygdom?) - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU14054 Epstein-Barr virus-antistof
NPU12085 P—Epstein-Barr virus nukleær-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12738 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12739 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27875 P—Epstein-Barr virus(DNA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
403 883,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00