Mycoplasmatales i cellekulturer, substrater, vacciner mm. (DNA) (R-nr. 019)

Indikation

Formodning om forekomst af mycoplasmer i cellekulturer og lignende. Metoden er specielt velegnet i forbindelse med regelmæssig screening og til undersøgelse af cellekulturer, som ikke ønskes anvendt i laboratoriet før de er konstateret mycoplasmafri.

Ved kraftig vækst af andre bakterier end mycoplasmer kan falsk positive resultater forekomme, hvorfor analysen ikke anbefales i disse situationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Efter aftale udsendes vejledning i behandling, emballering og forsendelse af materialet. Det er ikke nødvendigt at dyrke cellelinjen uden antibiotika inden test.

Rekvirering

Klik her og udfyld venligst rekvisitionsblanket "Sample Submission Form. 

Udfyldt rekvisitionsblanket bedes vedlagt prøven.  

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøver kan opbevares i køleskab i op til 1 uge inden de indsendes med post. Ved længere tids opbevaring bør prøverne fryses ved < -20 °C, hvor de er stabile op til 12 mdr. Prøverne bør indsendes direkte efter optøning.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres to gange om ugen. Negativt analysesvar afsendes første hverdag efter prøven er undersøgt.

Ved positivt resultat afventes svar på konfirmatorisk test, som udføres den følgende hverdag. Skriftligt svar afsendes umiddelbart herefter.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende hverdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Metoden påviser både levende og døde bakterier. Svagt positive resultater kan ses i forbindelse med celler dyrket i en bestemt batch medium uden at det er muligt at påvise levende mycoplasmer ved dyrkning. I sådanne tilfælde tilrådes fornyet undersøgelse efter skift af medium. Ved kraftig vækst af andre bakterier end mycoplasmer kan falsk positive resultater forekomme. Sådanne cellekulturer vil imidlertid være makroskopisk kontaminerede, og der er derfor sjældent grund til at undersøge for mycoplasma.

Bemærkning

Til dokumentation i forbindelse med publikation af videnskabelige arbejder og i forbindelse med nedfrysning af stock-kulturer tilrådes undersøgelse ved dyrkningsmetode (R-nr. 018).

Analysens princip

Mycoplasma DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for 16S ribosomalt RNA, og primære er valgt så alle Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Acholeplasma spp. og Spiroplasma spp. påvises. Metodens detektionsgrænse er <50 bakterier for alle undersøgte arter. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 019
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Mycoplasmer i cellekulturer m.m., PCR, mycoplasma genus

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Pris

Artikel nr. Pris 2024
11505 984,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00