Legionella (DNA) (R-nr. 1320)

Indikation

Formodning om Legionella infektion, især ved pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Ekspektorat (evt. provokeret) mindst 0,5 mL
  • Trakealsekret mindst 0,5 mL
  • Bronkialsekret mindst 0,5 mL
  • BAL mindst 0,5 mL

Materiale fra øvre luftveje (podninger og sekret) kan undersøges, men den kliniske sensitivitet er betydeligt lavere for disse materialer end for materiale fra de nedre luftveje.

Efter aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøvetagning så vidt muligt inden behandling med antibiotika påbegyndes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, spidsglas eller plastrør med skruelåg i beskyttelsesrør.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) eller i transportkølebeholder. Sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist for Legionella pneumophila eller Legionella arter
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Negativt analyseresultat afsendes på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Foreløbigt positivt analyseresultat afgives telefonisk så snart prøve resultat foreligger. Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater, gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat ses ved akut eller nylig infektion med L. pneumophila eller anden Legionella art. Et positivt resultat bør dog tolkes på baggrund af at Legionella er en almindelig bakterie i ferskvand (også drikkevand). Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Samme prøve kan desuden undersøges for Legionella ved dyrkning.

Samme prøve kan ved PCR også undersøges for:
R-nr. 142 Mycoplasma pneumoniae (DNA)
R-nr. 113 Chlamydia pneumoniae (DNA)
R-nr. 115 Chlamydia psittaci (DNA)

Legionærsygdom (pneumoni) er anmeldelsespligtig. 

Sensitivitet og specificitet

Specificitet 99%
Sensitivitet 84%
Positiv prædiktiv værdi 82,5%

Analysens princip

Legionella DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Der undersøges for to forskellige gensekvenser samtidig. Alle positive resultater konfirmeres ved fornyet PCR undersøgelse. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op mod 3% af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR. Disse prøver besvares som: Inkonklusiv, prøven kan ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1320
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18769 Sekr(spec.)?Legionella(DNA); arb.k.(proc.) = ?
121552014000000 Legionella DNA/RNA - Ekspektorat
121552015500000 Legionella DNA/RNA - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet
121552016000000 Legionella DNA/RNA - Trakealsekret
121552017000000 Legionella DNA/RNA - Nasopharynxsekret
121556015000000 Legionella DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU12354 Syst(spec.)?Legionella; taxon(proc.) = ?
NPU18769 Sekr(spec.)?Legionella(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00133

Pris

Artikel nr. Pris 2024
9612 936,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00