Chlamydia psittaci (DNA) (R-nr. 115)

Indikation

Formodning om ornitose (papegøjesyge), specielt ved luftvejsinfektion efter kontakt med fugle. Metoden er specielt velegnet i den akutte fase af sygdommen, hvor antistoffer ikke kan påvises.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Materiale fra nedre luftveje (mindst 0,5 mL) som ekspektorat, trakealsekret eller BAL er ofte mere velegnet end podemateriale fra svælg. Trakealsekret og lignende kan indsendes i sterilt spidsglas eller ekspektoratdåse. Chlamydia podepind samt plastrør med chlamydia transportmedium. Podepinden anbringes straks i transportmediet og afklippes således, at hætten let kan skrues på røret. Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand er en alternativ mulighed. Efter særlig aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

For podning er god kontakt mellem podepind og slimhinde vigtig fordi Chlamydia findes i epitelceller, men ikke i pusceller.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Negativt analyseresultat afsendes (skriftligt/elektronisk) på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Foreløbigt positivt analyseresultat afgives telefonisk så snart prøveresultat foreligger. Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt analyseresultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. psittaci. Negativt resultat udelukker ikke infektionen.

Bemærkning

Samme prøve kan også undersøges ved PCR for Chlamydia pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae.

Sekret fra nedre luftveje kan desuden undersøges for Legionella ved PCR og/eller dyrkning.

Ornitose er anmeldelsespligtig.

Analysens princip

C. psittaci DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for 16S ribosomalt RNA fra C. psittaci. Alle positive resultater undersøges i konfirmatorisk test med påvisning af en anden C. psittaci gensekvens (cps-indel84). Den konfirmatoriske test er publiceret (Diagn Microbiol Infect Dis 2021 jun; 100(2): 115341. doi: 10.1016/ j.diagmicrobio.2021. 115341. Epub 2021 Feb 9). Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op til 3% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 115
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18749 Sekr(spec.)—Chlamydia psittaci(DNA); arb.k.(proc.) = ? 
122702014000000 Chlamydia psittaci (ornitose) DNA/RNA - Ekspektorat
122702016000000 Chlamydia psittaci (ornitose) DNA/RNA - Trakealsekret
122705000010151 Chlamydia psittaci (ornitose) DNA/RNA - Podning - Svælg
122706015000000 Chlamydia psittaci (ornitose) DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU18749 Sekr(spec.)—Chlamydia psittaci(DNA); arb.k.(proc.) = ? 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
11247 948,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00