Mycoplasma pneumoniae (DNA) (R-nr. 142)

Indikation

Formodning om infektion med Mycoplasma pneumoniae, fx trakeobronkitis eller pneumoni. Metoden er specielt velegnet i den akutte fase af sygdommen, hvor påvisning af antistoffer er mindre pålidelig, samt til børn, hvor blodprøvetagning er uønsket.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Mindst 0,5 mL materiale fra nedre luftveje: Ekspektorat, trakealsekret, bronkialsekret eller BAL kan indsendes i sterilt spidsglas eller ekspektoratdåse.
  • Podning fra svælg indsendes i transport medium (SSI UTM) eller i få dråber sterilt isotont saltvand.

Sekret fra nedre luftveje som ekspektorat indeholder oftest større mængder M. pneumoniae DNA end podning. Efter særlig aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøven tages så vidt muligt inden behandling med antibiotika påbegyndes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres 3 gange om ugen. Negativt analyseresultat afsendes på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt analyseresultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er tegn på igangværende eller nyligt overstået infektion med M. pneumoniae. Negativt analyseresultat udelukker ikke infektionen.

Bemærkning

Samme prøve kan også undersøges ved PCR for Chlamydia pneumoniae og Chlamydia psittaci (R-nr. 184).

Sekret fra nedre luftveje kan desuden undersøges for Legionella ved PCR (R-nr. 1320). 

Analysens princip

M. pneumoniae DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for P1, som er det vigtigste adhæsin for M. pneumoniae. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en anden gensekvens. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Op til 3% af prøverne indeholder komponenter der hæmmer PCR. For disse prøver svares: Inkonklusiv og kan derfor ikke bedømmes.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 142
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU18777 Sekr(spec.)?Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
125002014000000 Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Ekspektorat
125002015500000 Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet
125002016000000 Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Trakealsekret
125005000010151 Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Podning - Svælg
125006015000000 Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU18777 Sekr(spec.)?Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
468 858,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00