Hasteprøver

En hasteprøve er en prøve, der efter forudgående telefonisk aftale med den relevante afdeling, sendes til Statens Serum Institut (SSI) med taxa eller bud for derefter at blive analyseret hurtigst muligt. SSI giver telefonsvar på en hasteprøve. Telefonsvaret efterfølges af enten et EDI- eller papirsvar.

Hvordan sender man en hasteprøve?

  • Tag telefonisk kontakt til den afdeling på SSI, der udfører den ønskede analyse

  • Afdeling for Mykobakterier og Tuberkulose kan kontaktes direkte på tlf. 5170 3054 på alle hverdage til kl. 20.00 og lørdage kl. 9.00-14.00. Der kan bl.a. udføres haste PCR for Mycobacterium tuberculosis kompleks

  • Mærk kuverten "haster" og skriv modtagende afdeling og evt. navn på den person, du har aftalt analysen med

  • Udfyld rekvisitionsblanketten med kryds ved de ønskede analyser, rekvirentdata, patientdata og telefonnummer til rekvirerende afdeling/læge

  • Send prøven emballeret i henhold til gældende lovgivning sammen med blanketten med taxa eller bud til SSI

  • Aflever prøven i Prædiagnostisk Center, Laboratorievej 55, bygning 85 (indenfor åbningstid) eller i brevkassen mærket "hasteprøver" (udenfor åbningstid) ved hovedporten på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S
Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer