Analysesvar

Statens Serum Institut (SSI) kan levere diagnostiske analysesvar primært i elektronisk form (EDI) i henhold til MedCom-svarstandarderne eller evt. som papirsvar.

Laboratoriesvar

SSI sender, så vidt det er teknisk muligt, udelukkende elektroniske svar. Hvis det ikke er teknisk muligt, eller hvis rekvirenten specifikt beder om det, kan svar sendes som papirsvar.

Tilmelding til at modtage elektroniske svar kan ske ved henvendelse til LIMS på servicedesk@ssi.dk. Ved henvendelse skal ydernummer, SKS- eller SOR-kode samt lokationsnummer opgives.

Læger samt deres sundhedsfaglige medarbejdere har adgang til at hente laboratoriesvar i Sundhedsjournalen, evt. via Sundhed.dk. Laboratoriesvar fra SSI vises fra den 22. august 2012 og frem.  

Desuden vises mikrobiologiske svar i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).

Rådgivning

Hjælp til tolkning af laboratoriesvar findes hos SSI i Diagnostisk Håndbog.

I Diagnostisk Håndbog findes også kontaktinformation til de forskellige laboratorier, såfremt yderligere rådgivning er nødvendig.

Callcenter vedr. diagnostik
T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Callcenter vedr. diagnostik

T. 3268 8600
@ diagnostik@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Temaer